למה חוגגים את הנר שדלק
דף הבית >> חגים ומועדים >> חנוכה >> למה חוגגים את הנר שדלק

למה חוגגים את הנר הקטן שדלק שמונה ימים.

היוונים טמאו את כל השמנים שבמקדש. לא שפכו ולא שברו רק נגעו בידיהם הטמאות בשמן.
חכמת ישראל היא חוכמת התורה, חוכמה א-לוהית טהורה השמה את בורא עולם במרכז החיים.
חוכמת יוון פרי מחשבת חכמיו, שמה את האדם חוכמתו וכישרונותיו והיכולות שלו במרכז החיים.
חוכמת היוונים לא הצליחה לגבור על נאמנות העם לחוכמת התורה ולבורא העולם. על כן גזרו גזרות קשות על שומרי המצוות והרגו ושרפו כדי שיקבלו עליהם את תרבות יוון. בשם הנאורות וחופש האדם רצחו ואיבדו רבים כדי שיודו על היופי של חיי יוון.
השמן רומז על החוכמה. בנביא מסופר: וישלח יואב תקועה וייקח משם אשה חכמה שאלו, מאי שנא תקועה? אמר רבי יוחנן: מתוך שרגילין בשמן זיתחכמה מצויה בהן.
עוד אמרו שהשמן של הזיתים מחזיר לימוד של שבעים שנה.
הסימבוליות של לטמא את כל השמנים, הוא שאפילו בבית המקדש נכנסה טומאת יוון וכל השמנים נטמאו, עד שמצאו פך אחד של שמן שממנו הדליקו ונעשה נס ודלק שמונה ימים עד שהביא שמן טהור.
ללמדנו שמספיק יהודי אחד עם מחשבה טהורה וחכמת התורה שלא נגעה בה יד טמא, להאיר ולהחזיר את עבודת המקדש ולעורר את עם ישראל לשוב לאלוהיו ולחוכמת התורה, ומובטח לו שה' יעזור לו ויצטרפו רבים ללכת בדרך האמת הטהורה.
על כן הזכרת הנס ועשיית זכר נס הוא העיקר כי הניצחון במלחמה היה כדי להחזיר את העבודה וה' האיר לעמו ועשה את נס פך השמן ובזכות נס השמן חזרה העבודה מיד לבית המקדש ועצת אויבינו הופרה וזה הניצחון הגדול.לדף הבית


 
Bookmark and Share
Back שלח לחבר הדפס