מכתב מהרב מיכל יהודה ליפקוביץ
דף הבית >> 10דף הבית ראשי >> מכתב מהרב מיכל יהודה ליפקוביץ
בס"ד א' תמוז ערש"ק קרח שנת השמיטה תשס"א

ברכת כט"ס למע"כ שיחי'
לפי הנראה לענ"ד אחרי שהקהלות הק' של עדת התימנים שיחי' יש לה מסורת מדור דור שלא נתערב בהם ההשכלה החיצונה של המשכילים שעל ידם נעשה חורבן הכלל ישראל בגולה, ולכן צריכים לשמור על המסורה מבלי לשנות בהם, כי פרצה הכי קטנה וקלה יכולה להתרחב ולהתפתח ח"ו לעוד דברים של מורה היתירה, וכמו שדרשו חז"ל הק' בסנהדרין דף ז' ע"א את חומר המצב של מריבה וקטטה וכמו שכתב שם רש"י ז"ל כן יש לחשוש מאד על כל פרצה של היתר לשנות מהמקובל בעדתכם שיחי', והיות ומחמת צרות הגלות שבתימן הי' הפסק של ישיבות הלומדים ש"ס ושו"ע וזה נשאר רק נחלת יחידים שבכם, ולכן כאן בארץ יש להרחיב חדרים ללמד את הקטנים ולחנך אותם לקיום התורה והמצות ולייסד ישיבות לצעירים ומבוגרים, גם כוללים לאברכים בכדי להחזיר עטרה של עדת תימן ליושנה שישרה השכינה בכל בית ובית.
אסיים בתפלה שנזכה בגאולה ובנין ביהמ"ק במהרה

הכו"ח מיכל יהודה ליפקוביץ

+ הוסף תגובה חדשה
תגובות:
Loading בטעינה...
+ שלח משוב