המשקפת של יצר הרע
דף הבית >> חגים ומועדים >> חודש אלול >> המשקפת של יצר הרע
פטנט עולמי, איך לעבור בפתח
כל הזכויות שמורות ליצה"ר

מעשה בכפרי שהעמיס על העגלה תבואה בגובה רב וניסה להיכנס בפתח המחסן, אך ללא הצלחה.
עבר נוכל, ניגש אליו והציע לו פתרון. יש לו משקפת למכירה. הראה לו במשקפת איך הפתח באורח פלא נהיה גדול. האיכר שילם בשמחה כסף רב עבור המשקפת ורץ להכניס את העגלה.
הסתכל במשקפת על הפתח שגדל, האיץ בסוסים ו...בום!!! המטען נתקע.
רץ אחרי המוכר ודרש את כספו כי הפטנט לא עובד.
הנוכל לא התרגש והסביר לו שכנראה זה לא מספיק להגדיל את הפתח, אלא צריך אח"כ גם להקטין את העגלה. צריך להסתכל על העגלה במשקפת הפוכה ואז העגלה קטנה והפתח גדול, כך העגלה תכנס ברווח. סיים דבריו ואץ לדרכו.
ניסה הכפרי העגלה בהקטנה הפתח בהגדלה האיץ בסוסים... ושוב בום!!!.
המוכר נעלם והאיכר עם המשקפת מנסה שוב ושוב.

עבר חכם אחד וראה אותו נבוך עם המשקפת מגדיל מקטין והעגלה לא נכנסת.

אמר לו החכם, אח יקר לא יעזור לך להסתכל במשקפת. המשקפת לא משנה את המציאות. אם תסתכל על הפתח במשקפת בהגדלה, תראה שגם המטען גדל. ולהפך בהקטנה.
תשמע לי, אין לך ברירה אל תתעצל. תוריד מהעגלה את המטען החורג ואז תעבור בפתח.

הנמשל.
אנחנו עומדים לפני יום הדין, העגלה עמוסה בגובה עם כל העברות שאספנו כל השנה. והנה העגלה לא נכנסת כי זהו יום דין. היהודי מתחיל להתעורר צריך לעשות תשובה.
אך הנה מגיע יצה"ר הנוכל עם פתרון קל.
תסתכל במשקפת על הפתח ותראה כמה הוא גדול. כלומר תתבונן בגדלות רחמי אבינו אל רחום וחנון, כמה גדולים רחמיו, כל השנים דאג לנו והציל אותנו. הוא אבינו אוהבנו, ודאי יקבל אותנו עם העגלה העמוסה.

אך הנה המטען לא עובר. כי כאשר התעוררנו לראות כמה גדולים רחמי אבינו אוהבנו, א"כ גם העברות הפכו גדולות יותר, כי אם הוא אבינו אוהבנו היקר וכו', איך העזנו לעבור על דבריו ולעשות עברות ולצער אותו.

אך גם לזה מוצא יצר הרע הנוכל פתרון.
תסתכל על העגלה עם משקפת הפוכה ותראה כמה העגלה קטנה, העברות קטנות. כלומר תתבונן שאתה בסה"כ בן אדם וקורה שנופלים והשאור שבעיסה אשם, הממשלה אשמה והערב רב, והשכן וכו'. כי יש הרבה תירוצים והוכחות אתה לא אשם ובכלל באת לעולם בעל כורחך ומהדין אתה פטור.
אבל שוב נתקעים, כי במבט הדין אין בעל עברות יכול לזכות בדין. כי במידת הדין מדקדקים עלינו בלי רחמים ובית דין של מעלה יודעים את האמת ודנים אותנו כמורדים במלכות וגם על עברה קטנה חייבים מיתה ח"ו.
לסיכום הוא אבינו מלכינו. אם הוא אב הרחמן גדול עוונינו שעשינו נגד אבינו. ואם הוא מלכינו, אין רחמים במורדים במלכות.

אנחנו עומדים נבוכים.

מה הפתרון?

להוריד מהמטען הענק. מה שחרגנו מהוראות התורה. עברות וביטול תורה, זלזול במצוות ועוד צרות רבות.
עלינו להתחרט על העבר ולקבל עלינו להתחזק במצוות בדקדוק גדול. היום לפני ראש השנה וכיפור, להשתנות לטובה לתקן ולהוריד מהעגלה מה שחרגנו. ה' מבקש, פתחו לי פתח קטן בלבבכם ואני אפתח לכם פתח ענק לקבל בנים שבים לאביהם שבשמים.

בהצלחה.

+ הוסף תגובה חדשה
תגובות:
Loading בטעינה...
+ שלח משוב