קידוש לסוכות
דף הבית >> חגים ומועדים >> סוכות >> קידוש לסוכות
סדר הקידוש לליל שבת חול המועד סוכות
 
שלום עליכם וכו
 אשת חיל מי ימצא וכו


מעומד
כוס ישועות אשא, ובשם י"י אקרא: הודו לי"י כי טוב, כי לעולם חסדו:

מזמור לדוד וכו

יום הששי ויכלו השמים והארץ וכל צבאם: ויכל אלהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה: ויברך אלהים את יום השביעי ויקדש אתו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלהים לעשות:
 ואומר סברי מרנן. והשומעים עונים לחיי
 
ברוך אתה י"י, אלהינו מלך העולם בורא פרי הגפן:
ברוך אתה י”י אלהינו מלך העולם, אשר קדשנו במצותיו ורצה בנו, ושבת-קדשו באהבה וברצון הנחילנו, זכרון למעשה בראשית, תחלה למקראי קדש, זכר ליציאת מצרים. כי בנו בחרת ואותנו קדשת מכל העמים. ושבת-קדשך באהבה וברצון הנחלתנו. ברוך אתה י”י מקדש השבת:
 
ברוך אתה י”י, אלהינו מלך העולם, אשר קדשנו במצוותיו וצונו לישב בסוכה:
ויושב 
ושותה.
סדר הקידוש לליל יום טוב דסוכות
 
מעומד
כוס ישועות אשא, ובשם י"י אקרא: הודו לי"י כי טוב, כי לעולם חסדו:
מזמור לדוד, י"י רעי, לא אחסר: בנאות דשא ירביצני, על-מי מנחות ינהלני: נפשי ישובב, ינחני במעגלי צדק, למען שמו: גם כי אלך בגיא צלמות, לא אירא רע, כי אתה עמדי. שבטך ומשענתך המה ינחמני: תערך לפני שלחן, נגד צררי. דשנת בשמן ראשי, כוסי רויה: אך טוב וחסד ירדפוני כל-ימי חיי, ושבתי בבית י"י לארך ימים:
 
ואומר סברי מרנן. והשומעים עונים לחיי
 
ברוך אתה י"י, אלהינו מלך העולם בורא פרי הגפן:
ברוך אתה י”י, אלהינו מלך העולם, אשר קדשנו מכל עם, ורוממנו מכל לשון. בחר בנו ויגדלנו, רצה בנו ויפארנו: ותתן לנו י”י אלהינו, מועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון. את יום טוב מקרא קדש הזה, את יום חג הסוכות הזה, זמן שמחתינו, באהבה, זכר ליציאת מצרים: כי בנו בחרת, ואותנו קדשת, מכל העמים. ומועדי קדשך בשמחה ובששון  הנחלתנו. ברוך אתה י”י, מקדש השבת וישראל והזמנים:
ברוך אתה י”י, אלהינו מלך העולם, אשר קדשנו במצוותיו וציונו לישב בסוכה:
ויושב ומברך
 
ברוך אתה י”י, אלהינו מלך העולם, שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה: ושותה
.

+ הוסף תגובה חדשה
תגובות:
Loading בטעינה...
+ שלח משוב