ואתחנן
דף הבית >> פרשת השבוע >> מעיינה של תורה ספר דברים >> פרשת ואתחנן >> ואתחנן

פרשת ואתחנן

אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה
שואלים הבחורים היקרים מהשיעור של ר' דוד בלאס ווגס. למה ה' לא קיבל את תפילת משה רבינו? התפלל כל כך הרבה, ומגיע לו כל כך הרבה על צדקותו ופועלו למען עם ישראל ולכבוד התורה ולכבוד ה' יתברך, ובאמת למה לא.
תשובה.
נתחיל עם תשובה לא מקובלת ולא נעימה וניראת לא הוגנת. ה' לא חייב לנו כלום, תגיד תודה שאתה חי ועושה מצוות וחסדים ומתפלל כי הכל מה' יתברך.
תשובה יותר נעימה. מובא בחז"ל שה' אמר למשה רבינו. כבר נשבעתי שלא תכנס לארץ אמר משה לה', תשאל על השבועה. כלומר יש אפשרות לאדם ללכת לבית דין והם יבררו ויכולים לבטל לו את השבועה. ענה ה' יש עוד שבועה שנשבעתי והיא, שלא אאבד את עם ישראל לעולם. אם אני אתיר את השבועה שלא תכנס אצטרך להתיר גם את השבועה  שלא אאבד את ישראל. אמר משה: יאבד משה ואלף כמותו, ואל יאבד אחד מישראל, וקיבל עליו את הדין.
נשאלת השאלה מה הקשר בין שתי השבועות שגורם שגם השניה צריך שתתבטל.
מסבירים שה' ידע שעם ישראל עם השנים, ונושנתם בארץ, עתידים לחטוא חטאים כבדים, שלפי הדין יתחייבו ח"ו כליה. אך אם ה' ברחמיו יכלה את חמתו על עצים ואבנים אזי עם ישראל ישאר חי וקיים. אם משה רבינו היה נכנס לארץ, היה בונה את בית המקדש בקדושה עילאית ולא הייתה אפשרות להחריב את בית המקדש, אז עם ישראל היה בסכנת קיום. ע"כ קיבל משה את הדין לא להיכנס לארץ, כי זה צורך לקיום עם ישראל.
שבת שלום

+ הוסף תגובה חדשה
תגובות:
Loading בטעינה...
+ שלח משוב