אני מעוניין לתרום  |  כך התחלנו את המדרש התימני  |  הגאון הרב ששון גריידי זצ"ל  |  אדיר ושדי וישב בתימנית  |  חומר מארכיון המדינה  |  donationforyemanit  |  ראש השנה וכיפור  |  ת"ת מבשר טוב  |  ילדי תימן  |  מדור פרשת השבוע  |  פרשת השבוע  |  ס ר ט י - ו י ד א ו  |  

להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
  


יפוצו מעינותך חוצה
FacebookTwitter

      הכתובה התימנית
דף הבית >> מאמרים וחידושים >> הכתובה התימנית

The Yemenite Ketubba (Marriage Contract)

Introduction

The ketubba was enacted by Šimon b. Šatah (TB Šabbat 14b) in order that it might not be esteemed a light thing for a man to divorce his wife (Maimonides, Hilkoth Išuth 10:7).[1] The enactment provides for a man's wife to receive a fixed sum of money, usually accruing from his property, in the event of his divorcing her or of his predeceasing her. R. Šim‘on b. Gamli’el, however, held the view that the ketubba was a teaching derived from the Law (TB Ketubbot 10a). Whatever its origins, the practice has spread itself since ancient times amongst all the communities of Israel, the law prescribing that the ketubba be drawn up before the night of the wedding, and read aloud during the ceremony. In Yemen, the custom was to read the ketubba before the actual betrothals took place, so that if the bridegroom wished to back down, he could still do so. The reading was performed by the mori (rabbi) who read the contract while standing. When the mori concluded its reading, he would roll it up and hand the ketubba to the bridegroom, at which time the bridegroom stood up and commenced to make the benedictions and the actual betrothals.[2]
As in most contracts made between two parties, there are mutual obligations, conditions and terms of reciprocity for such a contract to hold up as good. Thus said R. Yannai: The conditions written in a ketubba, [when breached], are tantamount to [forfeiture of] the ketubba (Ketubbot 54b). A woman who denied coitus unto her husband, a condition of the ketubba, was considered legal grounds for forfeiture of her marriage contract, with the principal and additional jointure being written off.[3] (See translated text of ketubba for a broader understanding of these terms.) In former times, they would deduct seven denarii per week from the dower's price of her ketubba, for as long as she persisted in her state of rebellion against her husband by denying him to cohabit with her. The seven denarii were fixed in accordance with the number of unwritten obligations a woman was seen as having towards her husband: to grind, to bake, to cook, to launder, to breastfeed her son, to make-up his bed, and to spin wool (Berešit Rabba 52:13). A man, likewise, if he denied coitus unto his wife, was formerly compelled to add an additional three denarii per week unto the dower's price of her ketubba, until at last he acquiesced to his wife's desires. These three denarii were fixed in accordance with the three major responsibilities a man was seen as having towards his wife from the standpoint of the Law (Ex. 21:10): to provide food, to provide clothing and jewellery, and to cohabit with his wife (Berešit Rabba, ibid.).
In Yemen, the financial obligations pledged by a man to his wife were never seen as fictitious, as they are often viewed today. Rather, all obligations were legally binding and enforced by the courts. If a man divorced his wife without due cause, the court would oblige him to pay his wife the monies pledged in her ketubba.[4] However, in cases where the woman sued for a divorce, it was sometimes seen as a breach of contract, and the husband was not always compelled in such cases to pay her ketubba. One such case had arisen in San‘ā’ where the daughter of the Chief Rabbi and President of the Court, Yihye Yishāq Halevi (1905–1932) was married to Yihye b. Nissim Mansūra, and their marriage had fallen apart. The woman returned to live in her father's house, without receiving a divorce. Her father soon began to appeal to his fellow jurists to force the husband to dissolve their marriage by giving the estranged wife a bill of divorce, as also to make good all payments in her ketubba. The Rabbi's daughter claimed that she found her husband intolerable, or what is known in Hebrew as me’is ‛alay.[5] The fellow jurists, R. Yihye Qafih and R. Yihye Abyad, contended that he ought, indeed, to divorce his wife, but not be compelled to pay her ketubba, citing that a woman was not to be believed when saying that her husband was intolerable, lest perhaps she laid eyes upon some other man. Now there arose a great dispute over this matter, dividing the community. Some said that he ought to divorce his wife and to pay her ketubba, while others said that he ought to divorce her, yet not pay her ketubba. At length, after much coercive speech and prodding, the husband divorced his wife, yet was she not entitled to any settlement. He eventually went off and was married to a different woman.[6]
The actual payment of a woman's ketubba is regulated by Jewish law. Maran wrote: "A widow does not exact her ketubba, the principal (‛iqar) and theadditionaljointure(tosefeth), except by being administered a sworn oath"(ŠulhanArukh, Even Ha-‛Ezer, 95:1). The purpose of the oath was to ensure that, when the widow came to exact the pledges made by her hus-band in the ketubba, she had not taken away, prior to the Court's dispen-sing of her husband's property, any of her husband's goods, or had forfeited her ketubba, or sold it to her husband (Maimonides, Hilkoth Išuth 16:4). Even so, in Yemen, the custom was different. According to a responsum written by the Court at San‘ā’ in 1911 to R. Avraham Kook, Chief Rabbi of Jaffa: "they (the Court) would, for the most part, strive to make a com-promise between them (i.e., the widow and the heirs to their father's pro-perty), while forgoing the necessity of bringing her under an oath. In most cases, her sons are the heirs, and are quick to exonerate their mother. But those heirs who stand on the letter of the law, they bring her under oath." [7]
The ketubba which we have selected is unique in that it bears the signature of one of the greatest Rabbis ever produced by Yemen, Viz., R. Yihye b. Yosef Sālih, known by the acronym Mahris. Today, it is found in the Ketubba collections at the library of the Jewish Theological Seminary of New York, written on paper and measuring 32.8 x 22.1 cm. The handwriting is believed to be that of Mahris. The year in which the ketubba was written was 1747 C.E. (corresponding with the year 2058 of the Seleucid Era, or what is also known as the year of Alexander, or the Era of Contracts), written in the city of San‘ā’, some sixty-seven years after the community's return from their Exile to Mawza‛. The old Jewish Quarter (al-Sā’ila) had been demised of its former status, while the new quarter had just been built without the walls of the old city. During that same year, the community would lose their respected and beloved Rabbi, David b. Yihye Hotּer, who served as President of the Court atSan‘ā’.[8] So, too, the secretary of the Court, R. Yosef b. Sa‛adia Bešārī, a man responsible for making a written record of all deeds transacted in the Court, had ceased to work in this profession.
בשם רחמן
בְּשֵׁם אֲשֶׁר לוֹ הַגְּדוּלָּה / וּמרוֹמָם עַל כָּל בְּרָכָה וּתהִלָּה / בְּשָׁעָה מְעוּלָּה וְעוֹנָה מְהוּלָּלָה / וְיָד וְשֵׁם וּתהִלָּה / וְדִיצָה וְצַהֲלָה / וְחֵן וְחֶסֶד וְחֶמלָה / וּמִלּוּי כָּל שְׁאָלָה / לֶחָתָן וְלַכַּלָּה / וּלכָל הַקְּהִלָּה הַנִּקהָלָה / זֶרַע יִשׂרָאֵל הַסְּגֻלָּה / יָשִׂישׂוּ וְיִשׂמָחוּ / וְכַשּׁוֹשָׁן יַפרִיחוּ / וְכַבֹּשֶׂם יָפִיחוּ / וְיִבָּנוּ וְיַצלִיחוּ / כְּוַיִּבנוּ וַיַּצלִיחוּ / מָצָא אִשָּׁה מָצָא טוֹב וַיָּפֶק רָצוֹן מֵיְיָ / בַּיִת וָהוֹן נַחֲלַת אָבוֹת וּמֵיְיָ אִשָּׁה מַשׂכָּלֶת.
בְּמַעֲלֵי שַׁבָּא דְּהוּא תִּשׁעָה יוֹמִין לְחֹדֶשׁ שְׁבָט שְׁנַת תְּרֵין אַלפִין וְחַמשִׁין וְתַמנֵי שְׁנִין לִשׁטַרֵי בְּמַאתָּא קַאע בִּיר אַלעֲזַבּ דְּעַל בֵּירִין דְּמַיִין נָבעִין דִּילַהּ מוֹתְבַהּ בְּיוֹמָא דְּנָן בִּזכוּת אַברָהָם אֲבוּנָא אֵיך יוֹסֵף ןׂ סַאלִם ןׂ סְלַימַאן אלהשׁאשׁ אלמְכֻנָּא אלפְתַיחִי חַתנָא אֲמַר לַהּ לגַזאל בִּנתּ יוסף ןׂ סַאלִם צַאלִח הַמְּכֻנָּא אלחַידַּאנִי כַּלְּתָא בְּתוּלְתָא הֲוִי לִי לְאִנתּוּ כְּדָת מֹשֶׁה וְיִשׂרָאֵל וַאֲנָא בְּמֵימְרָא דִּשׁמַיָּא אֶפלַח וְאוֹקֵיר וַאֲסוֹבַר וַאֲזוּן וַאֲפַרנֵיס וַאֲכַסֵּי יָתִיכִי כְּהִלכַּת גּוּברִין יְהוּדָאִין דְּפָלְחִין וּמוֹקְרִין וּמסוֹבְרִין וְזָנִין וּמפַרנְסִין וּמכַסִּין יָת נְשֵׁיהוֹן בִּקשׁוֹט וִיהֵבנָא לִיכִי מוֹהַר בְּתוּלִיכִי כֶּסֶף זוּזֵי מָאתַן דְּאִנּוּן מִזּוּזֵי כַּספָּא דָּכיָא עַסרִין זוּזִין וְחַמשָׁה זוּזֵי דְּחַאזוּ לִיכִי וּמזוֹנִיכִי וּכסוּתִיכִי וְסוּפקִיכִי וּמֵיעַל לְוָתִיכִי כְּאוֹרַח כָּל אַרעָא וּצבִיאַת כַּלְּתָא דָּא וַהֲוָת לֵיהּ לְאִנתּוּ וְדָא נְדּוּניָא דְּהַנעֵילַת לֵיהּ מִאיַה' קַפלֵה פֻצַׂה הַכֹּל נִתקַבַּל חָתָן זֶה וּבָא לְיָדוֹ וְנַעֲשָׂה בִּרשׁוּתוֹ וְזָקַף הַכֹּל עַל עַצמוֹ בְּמִלוָה וּרשׁוּ וְדִי יָהֵב לַהּ בַּעלַהּ חַתנָא דְּנָן בְּמַתַּנתָּא קַמַּייתָּא מִאיַה' קַפלֵה פֻצַׂה וְדָרתָא בִּמדוֹר יְהוּדָאֵי בְּמַפְּקָנַהּ וּמַעֲלָנַה וְכָל צוּרכָּהּ דְּחַאזוּ לַהּ מֵאַרעִית תְּהוֹמָא וְעַד רוּם רְקִיעָא וְרָצָה וְהוֹסִיף לָהּ תּוֹסֶפֶת בְּסוֹף מוּהרָהּ מִאיַה' קַפלֵה פֻצַׂה אַלכֻּל מִן הַדֵׂה אלקִפַאל אלפֻצַׂה אלמַדׂכּוּרַה פַוק אלַּדִׂי יַצִח פִי כֻּל מִאיַה' קַפלֵה מִנְּהַא אתׂנַין וְעִשׁרִין קַפלֵה פֻצַׂה טַיְּיבַּה כׂאלִצַה בִּוַזן אלצאגַה אלצַנעאנִי אלמַערוּף לִאלפֻצׂה פִי מְדִינַה' צַנעַא פִי סוּק אלצֻוַוג וְכָּך אֲמַר לַנָא חַתנָא דְּנָן אַחרָיוּת כְּתוּבָּה דָא כּוּלָּהּ עִיקָר וּנדּוּניָא וּמַתַּנתָּא קַמַּייתָּא וְדָרתָא וְתוֹסֶפתָּא עִם כָּל שְׁאָר תְּנַאיֵי כְּתוּבָּה קַבֵּילִית עֲלַאי וְעַל יָרְתאי בָּתרָאי וְעַל כָּל שְׁפַר אֲרַג נִכסִין וְקִניָינִין דְּאִית לִי תְּחוֹת כָּל שְׁמַיָּא דִּקנֵיתִי וְדַעֲתִיד אֲנָא לְמִקנֵי מְקַרקְעֵי וּמִטַּלטְלֵי מִטַּלטְלֵי אַגַּב מְקַרקְעֵי כּוּלְּהוֹן יְהוֹן אַחרָאִין וְעַרבָּאִין לִכתוּבָּה דָא כּוּלָּהּ עִיקָר וּנדּוּניָא וּמַתַּנתָּא קַמַּייתָּא וְדָרתָא וְתוֹסֶפתָּא לְאִתפְּרָעָא מִנְּהוֹן בְּחַיַּאי וּבָתַר מָוֶת וְאַפִילּוּ מִגְּלִימָא דְּאַכִּתפַאי וְקָנִינוּ מִן יוֹסֵף חַתנָא דְּנָן לכַלְּתָא גַזאל דָּא עַל כָּל מַאי דְּכַתִיב וּמפָרַשׁ לְעֵיל קִניָן שָׁלֵם חָמוּר גָּמוּר מֵעַכשָׁו בִּכְלִי הַכָּשֵׁר לִקנוֹת בּוֹ בְּבִיטּוּל כָּל מוּדַעֵי וּתנַאיֵי עַד סוֹפְהוֹן וּשׁטָר כְּתוּבָּה דָּא לָא כְּאַסמַכתָּא וְלָא כְּטוּפסֵי דִּשׁטַרֵי אֵלָא כְּחוֹמֶר חוֹזֶק כָּל שִׁטרֵי כְּתוּבּוֹת הַנּוֹהֲגוֹת בְּיִשׂרָאֵל וְכַהוֹגֶן וּכתִקּוּן רִזִ"לִ וְהַכֹּל שְׁרִיר וְקַיָּים.
דוד ןׂ יחיא יש"ל                                          הצעיר יחיא בן כמה"ר יוסף נע"ג

[English Translation]

[We bear witness] this day, on the Sabbath eve (Friday), corresponding to the ninth day of the month of Ševat, [in] the year two-thousand and fifty-eight of the Year of Alexander, in the town wherein lies the quarter known as 'The Single's Well' (Bīr al-'Azab), [a city] situate upon her wells of flowing water, by the merit of Abraham our forefather, how that Yosef, the son of Sālim, the son of Slaymān al-Hišāš, who is called [also] by the name al-Ftayhī, being the bridegroom, said to the virgin bride, Ghazāl, the daughter of Yosef, the son of Sālīm Sālih, who is called [also] by the name al-Haydānī, being the virgin bride, "Be my wife, in keeping with the religion of Moses and Israel, and I shall, with God's help, work, and honour, and sustain, and nourish, and support, and invest you with clothing, according to the manner of Jewish men who work, and honour, and sustain, and nourish, and support, and clothe their wives in good faith, for which I have proffered you the dower's price of your virginity, two-hundred silver denarius,[9] in which [sum] there are twenty-five denarius of pure silver coin in specie [of that kind which was formerly used in the Holy Šeqel], of which things you are most worthy, as also your sustenance, and your apparel, and your conjugal rights, that I might come upon you according to the way of the whole world." Now this bride consented [to such matters], and she has become untohimawife. Now this largess (dowry)[10] which she brought into him [upon wedlock] is valued at one-hundred silver-[alloyed] qaflas.[11] Allhasbeen received by this bridegroom, and has come intohishand,andhasbecomehispossession,andhehasincurred every-thing upon himself as it were a loan [given unto him], and a debt. That which the husband, the said bridegroom, has vouchsafed unto herasan initial gift is valued at one-hundred silver-[alloyed] qaflas,[12] and a courtyard (dwelling place) amongst those places inhabited by Jews, allowingherto go out and to come him,[13] and supplying her with all that which she might stand in need of,[14] which are but fitting unto her, from the depths of the earth [below] unto the height of heaven [above]. And he has desired, moreover, to confer upon her an additional jointure[15] subsequent to that which is prescribed of the dower's price, the value of which [jointure] is one-hundred silver-[alloyed] qaflas. Allarecomprised of those silver-[alloyed] qaflas mentioned above, which in every one-hundred qaflas of those calculated are twenty-two pure and unalloyed silver qaflas, based after the weight of the San‘ānī, jewelers, and which same [standard] is recognized as silver in the city of San‘ā’, in the Silversmiths' Marketplace.
And thus did the said bridegroom say unto us, that "the guarantee given for this marriage contract, in its entirety [viz.], the principal,[16] and the largess, and the initial gift, and the courtyard, and the additional jointure, with all the other conditions [written down] in the marriage contract, I have taken [them] upon myself and upon my heirs that shall come after me, and have made subject [to the conditions of this contract] the choicest of property and acquisitions acquired by me beneath the whole of heaven, whether those things which I have [already] purchased or that which I stand to purchase in the future, whether it be of estates or of chattels, or the appurtenances which lie upon lands of estate; all of them shall become the collateral and security for [payment of] this marriage contract in its entirety – the principal, and the largess, and the initial gift, and the courtyard, and the additional jointure – for the reimbursement thereof, whether in my lifetime or after death, and even if it entails being stripped of the robe upon my shoulder." Now we have purchased from Yosef, the said bridegroom, for this bride, Ghazāl, concerning all that which is written or expressly stated above, what is considered a most complete act of purchase, having the full force and validity [of all other legal transactions], taking effect from this very moment by virtue of [his taking hold on to] a decent piece of clothing with which he disavows all declarations and stipulations [that he might have made to the effect of his being compelled against his will to marry the said bride], even unto the very last statements [that were made by him].[17] Moreover, [the terms of] this marriage contract are not [misconstrued as] a mere 'assumption' [of things which are to be], neither like unto those pre-drafted forms used in [some] contracts, but rather like unto those which have the severity and force of all marriage contracts practised in Israel, as which is right, and in accordance with what was enacted by the Rabbis, of blessed memory. Now all [that which is herein written] has our assurances of being firm and established
 
[In witness whereof we have affixed our names and seals:]
 David, the son of Yihye,[18] may his name live forever
The Younger, Yihye the son of our honourable teacher, the Rabbi, Yosef,[19] whose inheritance is in the Garden of Eden.
 
 
 
 
 
 

Bibliography

Yehudah Nini (editor), al-Misawwadeh: Court ledger of San‘ā’'s Jewish community in the 18th century; Hebrew Translation by Nissim Benyamin Gamli’eli. Tel-Aviv 2001.
 
Yosef Qāfih, Halikhot Teiman. Jerusalem 1961.
 
Amram Qorah, Sa‘arat Teiman. Jerusalem 1954.
 
Yosef Tobi, Anecdotes on the Jews of Yemen from Responsa. A Tribe and Nation, VII (1973), pp. 271-291.
 
Shimon Tzalach (Sālih) – editor, Tiklal ‘Es Hayyim Hashalem. Jerusalem 1971. 
 
Shemu’el Yavne’eli, Masa‘ Teiman. Tel-Aviv 1952.
 
 


[1]     cf. TB Ketubbot 11a; 82b
[2]     Qāfih 1961, pp. 140‒141.
[3] According to Numbers Rabba 9:8, as well as Mishnah Ketubbot 7:6, whenever a married woman goes out publicly with her head uncovered, it is an act tantamount to exposing herself in public while naked, or what the Torah calls "ervah" (Heb. ערוה), and such an act would constitute grounds for a divorce without a settlement, as it is written: "…for he found in her a thing of nakedness" – (Heb. כי מצא בה ערות דבר) – Deut. 24:1.
[4]     So was I told by the late Rabbi Yosef Qāfih, of blessed memory. Still, it was often that the woman would voluntarily waiver her rights to payment in order that her husband becomes willing to give her a divorce. In such cases, a court document was drawn up to that effect. For examples of this, see: Yehudah Nini (editor), al-Misawwadeh: Court ledger of San‘ā’'s Jewish community in the 18th century; Hebrew Translation by Nissim Benyamin Gamli’eli. Tel-Aviv 2001.
[5]     On the use of this term in Yemenite tradition, see: Yosef Tobi, Anecdotes on the Jews of Yemen from Responsa. A Tribe and Nation, VII (1973), pp. 271-291.
[6]     The above episode was relayed to me by R. Šalom b. Slaymān Cohen, born in San‘ā’ 1912.
[7]     The Questions & Responsa have been printed by Yavne’eli, Masa‘ le'Teiman 1952, pp. 187‒188; 196‒199. For the specific reference mentioned above, see pg. 198, item # 12.
[8]     See Qorah 1954, p. 15.
[9]     According to the Talmud (Qiddušin 11b), as also explained by Maimonides (Hilkoth Išuth 10:8), the denarius mentioned here are coins having each the silver content of 1/8 that of the Holy Šeqel. Mahris writes in his Tiklāl ‘Es Hayyim, vol. I, p. 291b (the Redemption of the Firstborn), that the Holy Šeqel had, after the 20 % surcharge for redeeming one's son, the silver content of 20.16 grammes. This puts the weight of the Holy Šeqel at the time of Moses at only 16.128 grammes. This would mean that each denarius had the silver content of only 2.016 grammes. Maimonides adds that in addition to silver, these coins also had a copper alloy which amounted to seven times more than the volume made-up by the silver. The total aggregate of silver in two-hundred denarius amounts to 403.2 grammes, or what is the equivalent of twenty-five Holy Šeqels. (The silver content found in thirty-two U.S. Kennedy half-dollars of the 1964 mint, along with a little more than one-fourth of yet another U.S. Kennedy half-dollar, are the equivalent of the same. Each U.S. Kennedy half dollar of that mint weighs 12.5 grammes, and is of pure, unalloyed silver.) Needless to say, formerly, the purchasing power of this sum of money was greater than what it is today.
[10]    The Hebrew word used here is nedunya, or what is sometimes translated as 'the bride's outfit.' The word is more correctly translated as 'largess,' or 'dowry,' since it is traditionally bestowed upon a man's daughter by her father before she marries, and she brings the same money and items into the marriage (whether it be money, jewellery or household effects), and which, if her husband takes responsibility over them, are deemed as merely a loan unto him, which he is able to freely make use of while married to her, but must return them unto her father in the event of his wife's early death. If the woman's father were a liberal man, he would not demand the return of such items. See: Maimonides, Hilkoth Išuth 16:1.
[11]    In San‘ā’ the custom was to write a fixed sum of one-hundred silver-[alloyed] qaflas in the ketubba of all virgins as the value of the nedunya (dowry). In the case of all widows or divorced women, the fixed sum was fifty silver-[alloyed] qaflas. The qafla was a weight equivalent to about 3.2 grammes. Mahris writes in ‘Es Hayyim (the Ketubba Version) that in the days of R. Yihye al-Bašīrī they made an enactment in the city of San‘ā’, that all financial obligations pledged by the husband to his wife should be written out in the local currency of those days. For example, for every 'one-hundred qaflas' of that ancient coin, there was actually only twenty-two qaflas of a pure and unalloyed silver content, while the rest was copper. This means that one-hundred qaflas was equal to 70.4 grammes of silver, excluding the copper content.  
[12]    In San‘ā’, this, too, was a fixed sum, written in the ketubba of every virgin. Widows and divorced women were given a fixed sum of half this price.
[13]    Meaning, the exit way from her house, as also the entranceway, should be facing the road or main street that is used by the Jews (‘Es Hayyim).
[14]    By this is understood that the husband is obligated to provide his wife with household effects, such as a well, a millstone, toilet facilities, etc. It also implies providing her with a decent burial, and all other obsequies (‘Es Hayyim).
[15]    The Hebrew word employed here is tosefeth, or what is translated by some as 'the increment.' This, too, was a fixed sum subscribed by all grooms in San‘ā’ and given to their espoused virgins, along with the principal (or dower's price), in the event of their divorcing their wives, or in the event of death. This sum was traditionally made out to be half of that of the principal. For example, if a virgin's ketubba was valued at 200 zuz, the increment was made out at one-hundred. If a widow's ketubba was valued at 100 zuz, the increment was made out at fifty. The custom in Yemen was not to consolidate these different financial obligations, or pledges, into one single, aggregate sum as is practised by some communities. Rather, all financial obligations were written out as individual components, and had the same fixed sums for all persons.
[16]    The Hebrew word used here is ‘iqar, or what is known as the 'principal liability' (i.e., two-hundred zuz or dinarius if he had married a virgin, or one-hundred if he had married a widow), to be paid unto the bride from her husband's property, in the event of her husbands' death, or of her being divorced by her husband.
[17]   The Act of Purchase, or what is also called 'the cancellation of any statement' (bittul muda‘a), is a ceremony that was also practised in divorces.
[18]   This co-signature on the Marriage Contract is believed to be that of R. David b. Yihye Hoter who served as President of the Court at San‛ā’ until the very year in which this deed was written.
[19]   The reference here is to Mahris (R. Yihye b. Yosef Sālih), b. circa 1713, d. 1805 C.E., and who later became one of the most outspoken Rabbis of Yemen, producing more than eight momentous works, and whose rigorous support for the continuance of Yemenite Jewish customs and traditions amid change gave him the unrivaled position of being Yemen's one and all-time-great exponent on Jewish law.

 


+ הוסף תגובה חדשה
תגובות:
Loading בטעינה...

Go Back  Print  Send Page
+ שלח משוב
 

זכות לימוד התורה בנוסח תימן ושימור המסורת והחייאת מורשת תימן
תעמוד לתורמים היקרים נאמני עדת תימן לברכה והצלחה ישועה ורפואה ומילוי כל משאלה.

תרום בשמחה ללימוד ילדי תימן

להפקיד או העברה בנקאית לחשבון הת"ת: מבשר טוב, בנק מרכנתיל, סניף גאולה 635 ירושלים. מספר חשבון 55631


לפרטים נוספים להתקשר לטלפון  050-4148077  תזכו למצוות עם שפע ברכה והצלחה.

אם יש בקשה מיוחדת לתפילת הילדים שלחו הודעה. אפשר גם בווטסאפ 054-2254768

מתימן יבוא הישיבה המרכזית לבני עדת תימן. ירושלים רחוב תרמ"ב 6. טלפון: 02-5812531    דוא”ל: email: mtyavo@gmail.com פקס: 077-4448207 חשבון בנק הדאר: 4874867
מבשר טוב - ת"ת לבני עדת תימן רחוב יחזקאל 46 ירושלים. גני ילדים רחוב ארץ חפץ 112 כניסה ב ירושלים.  
 

דוא”ל: email: mtyavo@gmail.com
לייבסיטי - בניית אתרים