אמר לצפון תני

הרב ציון חוברה במסיבת חנוכה של תלמוד תורה מבשר טוב.

דברים נלהבים על המלחמה היומית של בני תימן.
כותב החמרא טבא ר' אברהם שמחה הורביץ,

החידה

קח מציאת יוסף , אל בגדי יוסף, ומחיר יוסף, אל תוספת יוסף, ותמצא חנוכה.הודעה מעורך האתר

גם אם אתה מתקשה, ורוצה לרוץ לפתרון. עצור - 
אל תתיאש.


תחשוב לפני שאתה קורא את הפתרון.
אתן לך רמזים גדולים.

אם הרמזים ימצאו חן בעיניך תשלח הודעה. שששששש להיות בשקט. יש לך 20 שניות לפתור את החידה. בעזרת ה' ובעזרת הרמזים תצליח לפתור.

בהצלחהפתרון החידה:

לשון החמרא טבא 

מציאת יוסף הוא אותיות חן , כש"כ {לט, ד} וַיִּמְצָא יוֹסֵף חֵן,
מחיר יוסף 20 כסף, הוא אות כ' כסף,
בגדי יוסף הוא שש כש"כ {מא, מב} וַיַּלְבֵּשׁ אֹתוֹ בִּגְדֵי שֵׁשׁ, שגמטריה שלו ו',
אל תוספת יוסף הוא אות ה' שניתוסף על שמו ותמצא אותיות חנוכה,

והחידה כתוב בפ' מקץ , ועוד אמר רמז כי חנוכה גימט' פ"ט, ובפרשת נשיאים שאנו קוראים בחנוכה יש פ"ט פסוקים והמדרש רבה פתח פ' מקץ בפרשה פ"ט.
לשון הרב - קח מציאת יוסף – קראנו בפרשת שבוע שעבר, שיוסף מצא חן, אז יש לנו את האותיות חי"ת ונו"ן .
אל בגדי יוסף – כאשר פרעה מלביש אותו בגדים, נתן לו בִּגְדֵי שֵׁשׁ. אומר החמרא טבא, שהאות השישית מאל"ף-בי"ת , היא האות ו'...
אז יש לך חן, ויש לך את האות ו', שזה בגדי שש.
ומחיר יוסף – שבוע שעבר קראנו שהאחים מכרו את יוסף בעשרים כסף, אז יש לך את האות כ', אז יש לך את הכ"ף של חנוכה .
הדבר האחרון שהוא אומר - אל תוספת יוסף – הגמרא במסכת סוטה אומרת, שהוסיפו ליוסף אות בשמו , נאמר את זה מחר בשיר של יום (יום חמישי בשבת) - עֵדוּת בִּֽיהוֹסֵף שָׂמוֹ בְּצֵאתוֹ עַל-אֶרֶץ מִצְרָיִם שְׂפַת לֹא-יָדַעְתִּי אֶשְׁמָֽע , הוסיפו לו את האות ה'.
אז יש לך כאן מציאת חנ, בגדי שש, שזה האות ו' (האות השישית באל"ף-בי"ת), מכירת יוסף בעשרים כסף – האות כ', ואל תוספת יוסף, שזה האות שהוסיפו לו בשמו, האות ה'... הגענו לחנוכה !

ממשיך החמרא טבא ואומר
ומהלך החנוכה נקרא את פרשת הנשיאים , ששם יש 89 פסוקים (פרשת נשֹא), מהפסוקים שקראנו היום ועד הפסוקים שנקרא בע"ה ביום רביעי הבא... 89  גימטריא חנוכה.

עוד רמז הוא כותב, שבמדרש רבה, פרשת מקץ , היא פרשה פ"ט, מכאן עוד רמז לחנוכה.
עד כאן דברי החמרא טבא
אמרו חז"ל, פתילות ושמנים שאין מדליקים בהם בשבת, מדליקים בהם בחנוכה. (שבת כא)
אפילו נשמות כאלה (נר ה' נשמת אדם) שהשבת אינה מעוררת אותן, ואין לה השפעה עליהן, יש בכוחו של חנוכה לעורר אותן... שכן גם בימי החשמונאים נמצאו רבים מן היהודים במדרגה שפילה מאד. ואע"פ כן הושיע להם השי"ת ובבת אחת התעוררה בהם התשובה לה'
האדמו"ר מקוצק זצ"ל


אחים יקרים
החשמונאים הקדושים, קראו מי לה' אלי.
יצאו להלחם במסירות נפש נגד מעצמה אדירה, למען שימור צביון העם היהודי.
איך העיזו לצאת למערכה חסרת סיכוי?
הם הבינו שאין ברירה אי אפשר להמשיך לחיות בשקר עטוף ביופי יווני.

עדת תימן, שריד קדום מימים עתיקים, מנהגים וניגונים מבית ראשון, צביון עתיק ללא שינוי, סמל של יהודי מקורי.

מה יעלה בגורל ערכי העדה?
האם יונצחו בפוחלצים, במחקרים ובמוזיאונים, או יקומו לתחיה בישיבה ובתלמוד תורה?
אח יקר הדבר בידך!
הצטרף למערכה להצלת ערכי העדה!
לא מפקירים אחים תימנים.

מוקד ישועה והצלה 050-4148077050-4148077

קריאת התורה לימי החנוכה
באדיבות ה"ה יהודי דהרי הי"ו

קורין בכל יום, תלתא גֻּברי, בקרבנות הנשיאים שבפרשת נשוא. הקריאה באדיבות ר' יהודה דהרי הי"ו.


לשנה אחרת קבעום
הבה נתבונן סביב, ונראה איך נוהגים לציין יום עצמאות או יום נצחון צבאי גדול. יש הזוכרים את המצעד הצבאי ברחוב אלנבי בתל אביב. אנשים ישנו על המדרכות כדי לתפוש מקום טוב. אנשים הריעו לטנקי השרמן, וזרקו פרחים על החיילים. יש הזוכרים את במות הבידור מופע מטוסים וזיקוקים. במוסקוה צעד הצבא האדום, ובניו יורק שואג ההמון ומפריח בלונים, וזיקוקים מרשתים את השמים.
הצד השווה בכל אלו: הקרנת עצמה, התכנסות המונים, הפגנת כח, רושם אדיר. גם העולם העתיק חווה חוויות אלו, ידע סוד זה. באצטדיוני היוונים, ובקולוסאום הרומאי.
ולמעשה, מה קבעו חז"ל. כיצד מצאו לנכון לציין את המאורע, לקבוע את צביון ימי חנוכה? - לא בכנסים המוניים, לא במעמדים מרשימים. אפילו לא בהתכנסות בבתי הכנסת לקריאת מגילה. במה כן? - בהדלקת נר פעוט, בתחילת הלילה, לחצי שעה ודי...
והמהדרין, שירצו לציין יותר, לפעול יותר לפרסום הנס- כלום ייצאו לרחובות, יתכנסו להפגנה אדירה? לא ולא! רצונכם להיות מן המהדרין- הוסיפו עוד כמה נרות...
יש כאן מסר, כה ברור וחד: רצונכם לדעת איך מנצחים את היוונים, וחשוב לא פחות: את המתיוונים? "לא ברעש ה'" לא באמצעים בומבסטיים, דרסטיים. לא להרשים ולא להפעים. "מצוות נר חנוכה- נר איש וביתו". יעמול כל אחד בקרב משפחתו, בגיבושה ועיצובה. יפקח על ילדיו, יגונן עליהם מפני הרחוב, אווירתו וסכנותיו. ישלח אותם לבית ספר שילמדם לכבד את המורשת, להכירה ולהוקירה. לכבד הורים ולשמור על נימוסים נאים ולשון נקיה. ישגיח שיתחברו עם חברים טובים, שיתרחקו מחברה רעה שמכלה כל חלקה טובה בנפש הנער. מי שיפעל כך- יצליח, ויגדל משפחה לתפארת, לרוב נחת ושמחה עד בלי די! והעוברים יראו האור בוקע מביתו. הפועל כך, מנצח את היוונים!
בדרך זו פעל מתתיהו, הכהן החשמונאי, כשהיוונים שלטו בארץ. הוא גיבש את משפחתו בתנאים נוראיים, תחת תנאי דיכוי וגזירות שמד, הצליח לגדל חמישה בנים שנענו כאיש אחד לקריאתו "מי לה' אלי", פתחו במרד שנראה כחסר סיכוי, זכו לניסים גלויים, והיו- כל אחד בתורו- לנשיאי ישראל, למלכים במלכות התורה שהקימו!
זהו לקח החנוכה, והוא מהווה הכוונה ואיתות לכולנו: בראש ובראשונה לבצר את הבית, את התא המשפחתי, את חינוך הבנים. ואם מכל בית יבקע אור מנורת החנוכה- תאיר את כל הארץ באור ה'!


כתב הארי זצוק"ל שבשעת הדלקת נרות החנוכה מתגלה האור של בית המקדש ומשום כך יש לכוון מאוד בתפילת ועל הניסים באמירת בימים ההם בזמן הזה, ובחצי שעה הראשונה של הדלקת הנרות היא שעת רחמים. ויש אומרים שבכל חנוכה בשעת הדלקת הנרות מתגלה אור הגנוז והוא אורו של משיח.                     (בני יששכר)
ובכף החיים (סי' תרע"ו ס"ק ח')כתב שיש לכוון היטיב בברכת הדלקת הנרות ולאומרה מתוך שמחה, באשר המצווה היא חביבה בשעתה לזמן – פעם אחת בשנה. וידליק את הנרות כשהוא לבוש בבגד העליון כמו שהולך לבית הכנסת לכבוד המלאכים הקדושים הבאים לתוך ביתו בשביל מצווה זו .

מה זה שאנו מודים על המלחמות, וכי אוהבי מלחמה אנחנו?
היינו צריכים להודות על הנצחונות.
השיב רבי יוסף שלמה כהנמן – הרב מפונוביץ, עדיין מוקדם מדי להודות על הניצחון, שהרי המלחמה ביוונים היתה בעיקרה מלחמת הקדושה נגד הטומאה, ובמלחמה זו הניצחון הסופי לא יהיה אלא כאשר יבוא משיח צדקנו, ועד אז יוסיפו הטוב והרע להתגושש ולהלחם בניהם, כך שאין מקום עדיין לטפוח על שכם עצמנו ולהתבשם מריחו של הניצחון, בעוד שהקרב עדיין בעיצומו.
רק על דבר אחד יש בידינו להודות גם כיום: על עצם הדבר שאנחנו נלחמים, על כך שגם במצבים הקשים ביותר, כאשר הטומאה מאיימת להשתלט ולכבוש הכל, יהודים אינם נכנעים ואינם אומרים נואש, אלא נלחמים בכל כוחם על יהדותם.

מחלוקת בית שמאי ובית הלל
בתורת החסידות מצאנו פירוש על מחלוקת בית שמאי ובית הלל, שיש בו לקח אקטואלי לחיי האדם:
כך מובא בשם היהודי הקדוש מפשיסחא? "בית שמאי אומרים פוחת והולך", כלומר אדם הרוצה לתקן את מעשיו, צריך קודם כל לפחות מהרע, שכל עבודתו תהיה ב'סור מרע' ואחר כך יהי ה בבחינת 'עשה טוב'
"ובית הלל אומרים מוסיף והולך", כלומר שיוסיף בתורה ובמצוות וע"י זה יגיע ממילא ל'סור מרע'.
ונמנו וגמרו שהלכה כבית הלל, שמוסיף והולך, כי אם ימתין עד שיתקן את הרע – יכלו הימים והמה (העבירות והחסרונות) לא יכלו
. אלא כל עבודתו תהיה ב'עשה טוב', וממילא יסור ממנו הרע לגמרי.
הובא בשמו בקונ' "אור המאיר".


למה מדליקים שמונה נרות ולא שבעה?
משל לסוחר עשיר אחד שנסע ליריד, ובתרמילו היו שמונה שקים מלאים כסף. בדרך התנפלו עליו שודדים ושדדו ממנו שבעה שקים, ובדרך נס לא הבחינו בשק הכסף השמיני, והוא נותר ביד הסוחר.
כשהגיע הסוחר אל הישוב הסמוך, שכר מיד בכסף שנותר בידו כמה איכרים שירדפו יחד אחרי השודדים, ובאותה שעה נדר בליבו שאם השם יהיה בעזרו ויחזיר לו את ממונו, אזי יפריש מיד מעשר לצדקה, תפילתו אכן נתקבלה, וכספו הושב לו וחזר לביתו בשמחה ובטוב לבב.
כשבאו אליו גבאי הצדקה לגבות את המעשר, נתעוררו בניהם דין ודברים, לפי חשבונו של הסוחר יצא שהוא חייב ליתן להם מעשר רק משבעה שקים שנגזלו ממנו ולבסוף הושבו לו, אבל לא מהשק השמיני שבו לא נגעו השודדים כלל לרעה. כנגד זה טענו הגבאים שהוא חייב ליתן מעשר גם מן השק השמיני, שאילו לא נותר לו השק השמיני לא היה בכוחו לשכור את האיכרים שירדפו אחרי השודדים, וממילא לא היה ביכולתו להציל כלום.
כך הוא גם נס פך השמן, אילו לא נסתמאו עיניהם של היוונים, והיו מוצאים גם את פך השמן ומטמאים אותו, הרי שלא היה נותר שמן כלל שיחול בו הנס ויאיר שמונה ימים במקום יום אחד, אולם כעת שנמצא פך השמן הזה הרי הוא שגרם לניסים הבאים שיבואו אחריו שדלק שמונה ימים, לכן אנו כוללים בין ימי הניסים את היו הראשון של חנוכה. קומץ המנחה.
באנו חושך לגרש - המלחמה לא נסתיימה.

זכינו ולאחר אלפיים שנות גלות, עם ישראל חזר לאדמתו.
המוני העולים ובמיוחד התימנים יראים ושלמים עלו לציון לחונן עפר הארץ להמשיך את שליחות העם היהודי בארצנו הקדושה.
אך כאן חיכו להם אנשי הממסד הכפרני מנהיגי המדינה המשכילים המתיוונים, הפועלים להקים מדינה על פי תרבות יוון. שאיפתם להיות עם חופשי בארצנו, חופשי מתורה וממצוות.

העולים פוזרו במחנות ואוהלים, הילדים נלקחו לקיבוצים ולבתי ספר חילונים. השפילו את ההורים ורמסו את התורה ואת השבת בכח החוקה הנעורה מתורה, המשטרה ובית המשפט.
היה נראה כי המתייוונים מנצחים, כי יראי ה' מעטים ואין קולם נשמע והממסד והמשפט והחוקים כמנהג הגויים. אלפים ורבבות עזבו את התורה והלכו אחרי תרבות הגויים ממשיכי היוונים. חילולי שבת שירים ומחולות מעורבים, ספורט לימוד מדעים ופילוסופיה יוונית, וכבר היינו ככל הגויים עם גנבים ופושעים. ראש הממשלה דאז ב.ג. יון, אמר בעוד כמה שנים כבר לא יהיו דתיים במדינה.
אך היו שרידים יראי ה', הם הם ממשיכי המכבים הגיבורים. חשו להציל את העדה הקדושה לעמוד בפרץ לעצור המגפה, ולקיים את התורה. הקימו ישיבות ומוסדות ללימוד התורה, מחנות קדושים להבדל מן הטועים התועים, ללכת בדרכי אבות קדושים וטהורים.
חלפו השנים ובארץ גדל דור חדש על חשכת תרבות יוון חיים ככל הגויים. אך הנה החלו בודדים ואחריהם רבים להמשך אל אור התורה וחיי היהדות העתיקה. החלטה גמלה בליבם אני יהודי, אני שייך למחנה נאמני ה'. התחילה תנועת התשובה, צעירים משנים דרכי חיים ועולים להצטרף למחנה המכבים. התרבו מוסדות התורה ובתוכם מתימן יבוא ות"ת מבשר טוב, לקבל הנערים להראות להם את האור שבתורה. לעלות על דרך האמת העולה בית ה'. להקים בית יהודי לחנך הבנים והבנות בדרכי אבות, אשריהם ואשרי חלקם.
כואב לנו, אך לא כולם זכו. יש עדיין אחים יקרים, רבים וטובים יודעים ומעריכים את דרך האבות הקדושים, מאמינים בחי העולמים, אך שבויים בשגרת החיים של תרבות היוונים. משועבדים לצלמים ולמכשירים לסרטים ובילויים, אין להם זמן לתורת חיים.
ישיבת מתימן יבואמבלי להתבונן בהיותם בחשכת יוון, הם מדליקים את הנרות והם חוגגים את ניצחון האור על החושך... בו הם נמצאים.

מתתיהו קרא: מי לה' אלי.
יהודי היודע את האמת ומאמין באלוהי ישראל, שייך למחנה הקדוש, עם הנצח, אור לגויים. כל שעליו לעשות להחליט לחיות כיהודי מאמין. להתקרב אל הנאמנים ולהתרחק ולהתנתק מתרבות יוון המנסה לכבוש את העם היהודי. להצטרף ללוחמים הגיבורים ממשיכי המכבים, בשמירת שבת כשרות וקיום המצוות ולברך ולהודות שלא עשני גוי.
בהצלחה.
יש 7 עמודים
1  2 3 4   לעמוד הבא