לימוד הילדים בת"ת מבשר טוב לילדי תימן

Can't See This Message? View in a browser

 
This is the logo 
חודש טוב ושבת שלום איגרת לר"ח תמוזולשבת פרשת קרחמישיבת מתימן יבוא ות"ת מבשר טוב בירושלים 
This is the divider 
This is the divider 
 

חודש תמוז טוב ומבורך

לכל ידידנו היקרים החרדים על דבר השם

בחסד ה' ובעזרת רבים וטובים ונדיבים הישיבה מתימן יבוא ניצלה מניתוק החשמל

להתחיל את החודש ביד ימין: הקיץ הגיע וחייבים לדאוג  למזגנים לילדים בת"ת המשימה -5 מזגנים כל אחד כולל התקנה 2400 ש"ח. הילדים סובלים ומוסרים נפש ללמוד גם בחום, אבל עלינו לדאוג להם.

 
אני רוצה לתרום
This is the divider 
https://drive.google.com/file/d/0B7F4veQTuXCUSFhPMEIwNkVDVXc/view?usp=drive_web&_escaped_fragment_ 
https://drive.google.com/file/d/0B7F4veQTuXCUT2ZvNk1ZYkpyRnM/view?usp=drive_web&_escaped_fragment_ 
This is the divider 
 
This is the divider 

תיקון קוראים וירטואלי מאתר יד מהריץ

קורא המשורר יהודה דהרי

לכניסה

 
This is the divider 
 

הרב הדרשן מאיר צימרוט דרשות על פרשת קרח. סיפורים ופירושים.

נמסר בישיבת מתימן יבוא, מאד מומלץ

 
לצפיה בדרשה
https://drive.google.com/file/d/0B7F4veQTuXCUcEVhaWpxQUcwXzQ/view?usp=drive_web&_escaped_fragment_ 
https://drive.google.com/file/d/0B7F4veQTuXCUdDBoQ1k4NjJHbk0/view?usp=drive_web&_escaped_fragment_ 
This is the divider 
 
https://drive.google.com/file/d/0B7F4veQTuXCUa2JpbVZhNFpHYkZ5aVJvQ19QRTdWY0dsMXUw/view?usp=drive_... 
https://drive.google.com/file/d/0B7F4veQTuXCUZmVKejI5Sm9URzM0OTdxbldWME1MY2FuVWQ0/view?usp=drive_... 
This is the divider 
https://drive.google.com/file/d/0B7F4veQTuXCUVE5NY3IxTlhoazQ/view?usp=drive_web&_escaped_fragment_ 
https://drive.google.com/file/d/0B7F4veQTuXCUaEdmQ3ppRENFWnc/view?usp=drive_web&_escaped_fragment_ 
https://drive.google.com/file/d/0B7F4veQTuXCUal92UTBySkNnZTJpQnR4elV6YWdQMHBMelFZ/view?usp=drive_... 
https://drive.google.com/file/d/0B7F4veQTuXCUSXQ4c2FkVHQwT0VlUXNfRzZySGE5WE1Sd1Yw/view?usp=drive_... 
This is the divider 
This is the divider 
https://drive.google.com/file/d/0B7F4veQTuXCUQjloaTVCMExfLWVqTU5WNGlBOFJ6Z0NMVjdv/view?usp=drive_... 
https://drive.google.com/file/d/0B7F4veQTuXCUQkRNSGhlVnViMFNDRjh4M2JXQTRFamdvOHhr/view?usp=drive_... 
https://drive.google.com/file/d/0B7F4veQTuXCUaFhlUnBDSXU1NGJLUTdIc0tRY2hscDVYaC1N/view?usp=drive_... 
This is the divider 

mtyavo@gmail.com

http://www.miteiman.com 
This is the divider 
This is the footer 
 
 

+ הוסף תגובה חדשה
תגובות:
Loading בטעינה...
+ שלח משוב
+ שלח משוב