אני מעוניין לתרום  |  כך התחלנו את המדרש התימני  |  הגאון הרב ששון גריידי זצ"ל  |  אדיר ושדי וישב בתימנית  |  חומר מארכיון המדינה  |  donationforyemanit  |  ראש השנה וכיפור  |  ת"ת מבשר טוב  |  ילדי תימן  |  מדור פרשת השבוע  |  פרשת השבוע  |  ס ר ט י - ו י ד א ו  |  

להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
  


יפוצו מעינותך חוצה
FacebookTwitter

      הלכות הפרשת חלה
דף הבית >> הלכות ומוסר >> הלכות הפרשת חלה

בדין שיעור הפרשת חלה

שאלה כ"ו: האם יש הבדל לעניין שיעור הפרשת חלה בחמשת מיני דגן?

תשובה: כתב הרמב"ם בפירוש המשניות (חלה פ"ב מ"ו) לענין שיעור הפרשת חלה, וז"ל "כבר ביארנו בסוף פאה, כי האצבע שמשערים בו המידה הוא הגודל, אם כן כל מידה שיהיה בחללה זה השיעור הנזכר יתחייב בחלה. אבל אם באנו לשער מה שתכיל זאת המדה במשקל ישתנה כפי שינוי דבר המדוד, לפי שאין כובד משקל השעורים והחיטים שוה, ולא מיני הקמח כולם משקלם שוה אע"פ שהם ממין אחד, ולא נתנו לו שעור חלה במשקל אלא במדה כמו שתראה, והנותן שיעור חלה בשיעור המשקלים טועה ומקום טעותו גלוי מאוד".

רואים מפורש מדברי הרמב"ם, שיש הבדל בין סוגי הקמחים, וכבר פורסם בציבור בשם ''בית מדרש להלכה בהתיישבות החקלאית'' (רח' מלמד 1 ירושלים טל' 02-6517824 מתאריך י''ב טבת תשס''ח וכן בידיעון ''הליכות שדה'' אדר א' התשס''ח גליון 156).

ולהלן תוכן ההודעה:

"היות ומצוי כיום שעושים לחמים ומיני מאפה מסוגי קמחים שונים (חוץ מקמח חיטה), הרינו להודיע בזה כי לפי בדיקות שערכנו, הרי שיעור משקל הקמח להפרשת חלה בשאר מיני הקמחים אינו שוה לשיעור המקובל בקמח החיטה, מאחר שהמשקל הסגולי של שאר מיני דגן (למעט כוסמין) קל מקמח החיטה, ומידת הנפח (שזה הגורם המחייב ראה סי' תנ''ו) הוא מ''ג ביצים וחומש שהוא השיעור לחיוב חלה, מכילה משקל קטן יותר של קמח.

נערכו שתי מדידות: 1.לפי שיעור נפח הכלי שכתב הגרא''ח נאה זצ''ל 2488 סמ''ק, ולפי צורת המדידה שכתב לנענע הכלי מעט. 2.לפי שיעור נפח הכלי המבואר בשיעורין של תורה עפ''י הוראת מרן החזון איש זצ''ל 4320 סמ''ק, ולפי צורת המדידה בשפיכה בנחת כמבואר שם. [המדידות נעשו בקמח מלא (חוץ מקמח החיטה) ויש הבדל עד כ- 50 גרם בקמח הלבן].

 


לפי מדידות שערכנו, השיעורים בשאר מיני דגן הם כדלהלן:

מכיון שהשיעור משתנה בקלות לפי אופן השפיכה ומצב הקמח בשקית, וכמו כן במדידות שנערכו יש הבדל בין קמח שיצא מההקפאה לקמח רגיל, יש לחשוש לחומרא לענין הברכה עד שיעור של כ- 100 גרם על השיעורים הנ''ל.

מודעה זו מתפרסמת לאחר אישור רבותינו שליט''א, עד כאן לשון המודעה.

ומאחר והמדידות הנ''ל בעמודה של שיעורי הגר''ח נאה זצ''ל נעשו לפי שיעור גודל ביצה 57.6 סמ''ק לפי חישוב משקל הדרהם 3.205 גרם, ועתה נודע שמשקל הדרהם פחות ממשקל זה. עיין חזון עובדיה הלכות פסח (מהדורה חדשה) ערך מוציא מצה עמ' ע''ג ושם כתב שמשקל הדרהם 3 גרם, עכ''ל. (ושיעור גודל ביצה 54 סמ''ק). ויש שכתבו שמשקל הדרהם 2.83 גרם, ושיעור גודל ביצה 50.94 סמ''ק (עיין ספר מידות ושיעורי תורה פרק ל' אות ה' ובקובץ רביעית הלוג שנדפס בקובץ בית אהרון ישראל), לכן מביאים אנו לפניכם ג''כ את שיעור הפרשת חלה לפי ב' השיטות האלו, וזאת כמובן על פי המדידות הנ''ל:

לפי 3 גרם לדרהם.
חיטה= 1560 גרם.
שעורה=1328.2 גרם.
כוסמין=1535.1 גרם.
שיבולת שועל=1120.4 גרם.
שיפון=1302 גרם.

לפי 2.83 גרם לדרהם.
חיטה= 1471.6 גרם.
שעורה=1252.9 גרם.
כוסמין=1448.1 גרם.
שיבולת שועל= 1056.9 גרם.
שיפון=1228.2 גרם.

מכיון שהשיעור משתנה בקלות לפי אופן השפיכה ומצב הקמח בשקית, וכמו כן במדידות שנערכו יש הבדל בין קמח שיצא מההקפאה לקמח רגיל, יש לחשוש לחומרא לענין הברכה עד שיעור של כ- 100 גרם על השיעורים הנ''ל.

 
 

זכות לימוד התורה בנוסח תימן ושימור המסורת והחייאת מורשת תימן
תעמוד לתורמים היקרים נאמני עדת תימן לברכה והצלחה ישועה ורפואה ומילוי כל משאלה.

תרום בשמחה ללימוד ילדי תימן

להפקיד או העברה בנקאית לחשבון הת"ת: מבשר טוב, בנק מרכנתיל, סניף גאולה 635 ירושלים. מספר חשבון 55631


לפרטים נוספים להתקשר לטלפון  050-4148077  תזכו למצוות עם שפע ברכה והצלחה.

אם יש בקשה מיוחדת לתפילת הילדים שלחו הודעה. אפשר גם בווטסאפ 054-2254768

מתימן יבוא הישיבה המרכזית לבני עדת תימן. ירושלים רחוב תרמ"ב 6. טלפון: 02-5812531    דוא”ל: email: mtyavo@gmail.com פקס: 077-4448207 חשבון בנק הדאר: 4874867
מבשר טוב - ת"ת לבני עדת תימן רחוב יחזקאל 46 ירושלים. גני ילדים רחוב ארץ חפץ 112 כניסה ב ירושלים.  
 

דוא”ל: email: mtyavo@gmail.com
לייבסיטי - בניית אתרים