מתימן יבוא
מוסדות הקודש המרכזים לבני תימן
ישיבת מתימן יבוא. ירושלים רח'' תרמ"ב 6. טלפון רב קוי: 02-5812531 פקס 02-5826919 חשבון בנק הדאר: 4874867
מבשר טוב
- הת"ת לבני עדת תימן רח'' אבינדב 22ג'' ירושלים. משכנות הרועים התלמוד תורה לבני עדת תימן בראשון לציון. רח'' נחמיה 111 050-3355022
 
אתר נוסח תימן פעולת צדיק יד מהרי תימני ישראל מורי נט רואים את הקולות
 
שיר השירים. קורא הרב יהודה גמליאל.
חלקה לתלמיד אלקנה נ"י

הרב צימרוט פרשת שלח לך הקש לצפיה

הרב צימרוט פרשת לך לך תשע"א  הקש לצפיה

   

חדש עלון מחודדין בפיך שלח לך לילדים הקש לצפיה

חדש עלון מחודדין בפיך שלח לך תשע"ד הקש לצפיה

 
פרשת שלח לך חידושים ועלונים  על הפרשה          
מעיינה של תורה פרשת שלח לך
למה נסמכה פרשת מרגלים לפרשת מרים לפי שלקתה על עסקי דיבה שדברה באחיה ורשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר (רש''י).

מה מוסר יכלו המרגלים ליקח ממרים, והלא מרים דיברה במשה רבינו ואילו המרגלים לא דברו אלא בארץ-כנען שאינה אלא אדמה אדרבה, הרי אמר רש''י בסוף פרשת יתרו על הפסוק: ''אשר לא תגלה ערותך עליו - והלא דברים קל-וחומר, ומה עצים ואבנים אמרה תורה שלא יבזו אותם קל-וחומר אדם שנברא בצלם יוצרו על אחת כמה וכמה'' - אבל אין ללמוד את הקל מן החומר, על עצים ואבנים ממשה רבינו?
ברם, הרי העידה תורה על משה רבנו: ''והאיש משה עניו מאד מכל האדם אשר על-פני האדמה'' (לעיל י''ב-ג), שהיה נחשב בעיני עצמו כעצים וכאבנים ולא היה העלבון איכפת לו כלל. לפיכך נאמר שם: ''וישמע ה'' (י''ב-ה) - ה שמע ואילו משה עצמו לא הטה אוזן ולא נתן דעתו על כך. מאדם כגון זה היו צריכים לקחת מוסר שאסור...     
להמשך
הרב מאיר צימרוט פרשת שלח לך
קריאת התורה  לפי מנהג תימן, הרב יהודה גמליאל שליט"א.
לפי המברכים:

פרשת שלח לך: א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה
קריאה ברצף: פרשת
 
  בהעלותך
 
מאתר יד מהרי"ץ
   קריאת התורה תיקון קוראים וירטואלי.
 
לימוד קריאת מגילת רות בת"ת מבשר טוב

 
ביקור ילדי הת"ת בגן החיות

 
הידברות-הרב זמיר כהן-פרשת במדבר
חדש הרב גלעד בניאל בנושא ספירת העומר
קריאת התורה מאתר מורי נט. לבחור פרשה ואת המברך, לשמוע ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולשמוח בתורה הקדושה.
ספרים על הפרשה
יגל יעקב על פרשת השבוע  הרב יעקב צבי אופמן בן הרה"ח אברהם חיים זצוק"ל הי"ד
ספר במדבר  פרשת במדבר    פרשת נשא    פרשת בהעלתך    פרשת שלח    פרשת קרח    פרשת חקת    פרשת בלק    פרשת פנחס    פרשת מטות    פרשת מסעי  
 
בשבילי הפרשה - הקש לכניסה בים דרך - במדבר   הרה''ג יעקב ישראל לוגאסי שליט''א
עלון מחודדין בפיך לילדים פרשת במדבר תשע"ד.  לצפיה בעלון
 
 
קישור לאתרים תימנים אתר נוסח תימן פעולת צדיק יד מהריץ   תימני ישראל  

תימן
פרשת שלח לך חידושים ועלונים  על הפרשה          
עלון לשבת מחודדין בפיך תשע"ד חדש  בהעלותך לילדים חדש בהעלותך
מעיינה של תורה פרשת שלח לך
למה נסמכה פרשת מרגלים לפרשת מרים לפי שלקתה על עסקי דיבה שדברה באחיה ורשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר (רש''י).

מה מוסר יכלו המרגלים ליקח ממרים, והלא מרים דיברה במשה רבינו ואילו המרגלים לא דברו אלא בארץ-כנען שאינה אלא אדמה אדרבה, הרי אמר רש''י בסוף פרשת יתרו על הפסוק: ''אשר לא תגלה ערותך עליו - והלא דברים קל-וחומר, ומה עצים ואבנים אמרה תורה שלא יבזו אותם קל-וחומר אדם שנברא בצלם יוצרו על אחת כמה וכמה'' - אבל אין ללמוד את הקל מן החומר, על עצים ואבנים ממשה רבינו?
ברם, הרי העידה תורה על משה רבנו: ''והאיש משה עניו מאד מכל האדם אשר על-פני האדמה'' (לעיל י''ב-ג), שהיה נחשב בעיני עצמו כעצים וכאבנים ולא היה העלבון איכפת לו כלל. לפיכך נאמר שם: ''וישמע ה'' (י''ב-ה) - ה שמע ואילו משה עצמו לא הטה אוזן ולא נתן דעתו על כך. מאדם כגון זה היו צריכים לקחת מוסר שאסור...     
להמשך
הרב מאיר צימרוט פרשת שלח לך
קריאת התורה  לפי מנהג תימן, הרב יהודה גמליאל שליט"א.
לפי המברכים:

פרשת שלח לך: א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה
קריאה ברצף: פרשת
 
  בהעלותך
 
מאתר יד מהרי"ץ
   קריאת התורה תיקון קוראים וירטואלי.
חדש עלון מחודדין בפיך תשע"ד לצפיה מלאה הקש    העלון שלח לך לילדים הקש
קריאת התורה מאתר מורי נט. יש לבחור פרשה ואת המברך, לשמוע ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולשמוח בתורה הקדושה.שלום רב לאוהבי תורתך!
פונים אנו לציבור היקר לקראת יום קבלת התורה,
לבוא לעזרת ה' בגיבורים, להתאחד כולנו לכבוד התורה, ולמען מוסדות העדה בירושלים: ישיבת "מתימן יבוא" ות"ת "מבשר טוב", אשר הם הנושאים את דגל התורה עם מנהגי ומסורת תימן.
בישיבה לומדים, עשרות בחורים בעלי תשובה בתנאי פנימיה מלאים, ומוסרים את נפשם וליבם ללימוד התורה, כדי להקים את בתיהם ולחנך את ילדיהם על ערכי התורה והיהדות כפי שקבלנו מאבותינו.
התלמוד תורה "מבשר טוב", בו מחנכים את ילדינו על פי מסורת ומנהגי תימן הקדומים, והם דור העתיד אשר אליהם נשואות עינינו להמשיך דרך אבותינו הקדושים.
דרושה עזרה דחופה לקיום המוסדות.
יהי רצון שהברכה תשרה בבתיכם, תפילותיכם יתקבלו ברצון, וישרה השלום במעונכם.
תרומות והוראת קבע, ניתן לשלוח לכתובת הישיבה או הת"ת. ירושלים ת.ד 41028. ניתן להפקיד תרומות בחשבונות בנק הדואר: מתימן יבוא מספר 4874867 או "מבשר טוב" מספר 8388591. לתרומה בכרטיס אשראי תרומה זכר למחצית השקל פרטים נוספים: טל': 02-5812531
בברכת התורה בשם תלמידי מוסדות מתימן יבוא הרב יורם גריידי שליט"א 
 תפילת השל"ה
תפילת אבות על בנים מבעל של"ה הקדוש - הגאון רבי ישעיהו הלוי הורביץ זצוק"ל. הכולל תפילה לכל עת, ובפרט לערב ראש חודש סיון,
להתפלל על עצמו ועל צאצאיו לילך בדרכי ישרים, יהי רצון שתתקבלנה תפילותכם ותפילות כל עמו ישראל ברצון, אמן.
ספרים על הפרשה
יגל יעקב על פרשת השבוע  הרב יעקב צבי אופמן בן הרה"ח אברהם חיים זצוק"ל הי"ד
ספר במדבר  פרשת במדבר    פרשת נשא    פרשת בהעלתך    פרשת שלח    פרשת קרח    פרשת חקת    פרשת בלק    פרשת פנחס    פרשת מטות    פרשת מסעי  
 
בשבילי הפרשה - הקש לכניסה בים דרך - במדבר   הרה''ג יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

אמר לצפון תני

הרב ציון חוברה במסיבת חנוכה של תלמוד תורה מבשר טוב.

דברים נלהבים על המלחמה היומית של בני תימן.
כותב החמרא טבא ר' אברהם שמחה הורביץ,

החידה

קח מציאת יוסף , אל בגדי יוסף, ומחיר יוסף, אל תוספת יוסף, ותמצא חנוכה.הודעה מעורך האתר

גם אם אתה מתקשה, ורוצה לרוץ לפתרון. עצור - 
אל תתיאש.


תחשוב לפני שאתה קורא את הפתרון.
אתן לך רמזים גדולים.

אם הרמזים ימצאו חן בעיניך תשלח הודעה. שששששש להיות בשקט. יש לך 20 שניות לפתור את החידה. בעזרת ה' ובעזרת הרמזים תצליח לפתור.

בהצלחהפתרון החידה:

לשון החמרא טבא 

מציאת יוסף הוא אותיות חן , כש"כ {לט, ד} וַיִּמְצָא יוֹסֵף חֵן,
מחיר יוסף 20 כסף, הוא אות כ' כסף,
בגדי יוסף הוא שש כש"כ {מא, מב} וַיַּלְבֵּשׁ אֹתוֹ בִּגְדֵי שֵׁשׁ, שגמטריה שלו ו',
אל תוספת יוסף הוא אות ה' שניתוסף על שמו ותמצא אותיות חנוכה,

והחידה כתוב בפ' מקץ , ועוד אמר רמז כי חנוכה גימט' פ"ט, ובפרשת נשיאים שאנו קוראים בחנוכה יש פ"ט פסוקים והמדרש רבה פתח פ' מקץ בפרשה פ"ט.
לשון הרב - קח מציאת יוסף – קראנו בפרשת שבוע שעבר, שיוסף מצא חן, אז יש לנו את האותיות חי"ת ונו"ן .
אל בגדי יוסף – כאשר פרעה מלביש אותו בגדים, נתן לו בִּגְדֵי שֵׁשׁ. אומר החמרא טבא, שהאות השישית מאל"ף-בי"ת , היא האות ו'...
אז יש לך חן, ויש לך את האות ו', שזה בגדי שש.
ומחיר יוסף – שבוע שעבר קראנו שהאחים מכרו את יוסף בעשרים כסף, אז יש לך את האות כ', אז יש לך את הכ"ף של חנוכה .
הדבר האחרון שהוא אומר - אל תוספת יוסף – הגמרא במסכת סוטה אומרת, שהוסיפו ליוסף אות בשמו , נאמר את זה מחר בשיר של יום (יום חמישי בשבת) - עֵדוּת בִּֽיהוֹסֵף שָׂמוֹ בְּצֵאתוֹ עַל-אֶרֶץ מִצְרָיִם שְׂפַת לֹא-יָדַעְתִּי אֶשְׁמָֽע , הוסיפו לו את האות ה'.
אז יש לך כאן מציאת חנ, בגדי שש, שזה האות ו' (האות השישית באל"ף-בי"ת), מכירת יוסף בעשרים כסף – האות כ', ואל תוספת יוסף, שזה האות שהוסיפו לו בשמו, האות ה'... הגענו לחנוכה !

ממשיך החמרא טבא ואומר
ומהלך החנוכה נקרא את פרשת הנשיאים , ששם יש 89 פסוקים (פרשת נשֹא), מהפסוקים שקראנו היום ועד הפסוקים שנקרא בע"ה ביום רביעי הבא... 89  גימטריא חנוכה.

עוד רמז הוא כותב, שבמדרש רבה, פרשת מקץ , היא פרשה פ"ט, מכאן עוד רמז לחנוכה.
עד כאן דברי החמרא טבא
אמרו חז"ל, פתילות ושמנים שאין מדליקים בהם בשבת, מדליקים בהם בחנוכה. (שבת כא)
אפילו נשמות כאלה (נר ה' נשמת אדם) שהשבת אינה מעוררת אותן, ואין לה השפעה עליהן, יש בכוחו של חנוכה לעורר אותן... שכן גם בימי החשמונאים נמצאו רבים מן היהודים במדרגה שפילה מאד. ואע"פ כן הושיע להם השי"ת ובבת אחת התעוררה בהם התשובה לה'
האדמו"ר מקוצק זצ"ל


אחים יקרים
החשמונאים הקדושים, קראו מי לה' אלי.
יצאו להלחם במסירות נפש נגד מעצמה אדירה, למען שימור צביון העם היהודי.
איך העיזו לצאת למערכה חסרת סיכוי?
הם הבינו שאין ברירה אי אפשר להמשיך לחיות בשקר עטוף ביופי יווני.

עדת תימן, שריד קדום מימים עתיקים, מנהגים וניגונים מבית ראשון, צביון עתיק ללא שינוי, סמל של יהודי מקורי.

מה יעלה בגורל ערכי העדה?
האם יונצחו בפוחלצים, במחקרים ובמוזיאונים, או יקומו לתחיה בישיבה ובתלמוד תורה?
אח יקר הדבר בידך!
הצטרף למערכה להצלת ערכי העדה!
לא מפקירים אחים תימנים.

מוקד ישועה והצלה 050-4148077050-4148077

קריאת התורה לימי החנוכה
באדיבות ה"ה יהודי דהרי הי"ו

קורין בכל יום, תלתא גֻּברי, בקרבנות הנשיאים שבפרשת נשוא. הקריאה באדיבות ר' יהודה דהרי הי"ו.


לשנה אחרת קבעום
הבה נתבונן סביב, ונראה איך נוהגים לציין יום עצמאות או יום נצחון צבאי גדול. יש הזוכרים את המצעד הצבאי ברחוב אלנבי בתל אביב. אנשים ישנו על המדרכות כדי לתפוש מקום טוב. אנשים הריעו לטנקי השרמן, וזרקו פרחים על החיילים. יש הזוכרים את במות הבידור מופע מטוסים וזיקוקים. במוסקוה צעד הצבא האדום, ובניו יורק שואג ההמון ומפריח בלונים, וזיקוקים מרשתים את השמים.
הצד השווה בכל אלו: הקרנת עצמה, התכנסות המונים, הפגנת כח, רושם אדיר. גם העולם העתיק חווה חוויות אלו, ידע סוד זה. באצטדיוני היוונים, ובקולוסאום הרומאי.
ולמעשה, מה קבעו חז"ל. כיצד מצאו לנכון לציין את המאורע, לקבוע את צביון ימי חנוכה? - לא בכנסים המוניים, לא במעמדים מרשימים. אפילו לא בהתכנסות בבתי הכנסת לקריאת מגילה. במה כן? - בהדלקת נר פעוט, בתחילת הלילה, לחצי שעה ודי...
והמהדרין, שירצו לציין יותר, לפעול יותר לפרסום הנס- כלום ייצאו לרחובות, יתכנסו להפגנה אדירה? לא ולא! רצונכם להיות מן המהדרין- הוסיפו עוד כמה נרות...
יש כאן מסר, כה ברור וחד: רצונכם לדעת איך מנצחים את היוונים, וחשוב לא פחות: את המתיוונים? "לא ברעש ה'" לא באמצעים בומבסטיים, דרסטיים. לא להרשים ולא להפעים. "מצוות נר חנוכה- נר איש וביתו". יעמול כל אחד בקרב משפחתו, בגיבושה ועיצובה. יפקח על ילדיו, יגונן עליהם מפני הרחוב, אווירתו וסכנותיו. ישלח אותם לבית ספר שילמדם לכבד את המורשת, להכירה ולהוקירה. לכבד הורים ולשמור על נימוסים נאים ולשון נקיה. ישגיח שיתחברו עם חברים טובים, שיתרחקו מחברה רעה שמכלה כל חלקה טובה בנפש הנער. מי שיפעל כך- יצליח, ויגדל משפחה לתפארת, לרוב נחת ושמחה עד בלי די! והעוברים יראו האור בוקע מביתו. הפועל כך, מנצח את היוונים!
בדרך זו פעל מתתיהו, הכהן החשמונאי, כשהיוונים שלטו בארץ. הוא גיבש את משפחתו בתנאים נוראיים, תחת תנאי דיכוי וגזירות שמד, הצליח לגדל חמישה בנים שנענו כאיש אחד לקריאתו "מי לה' אלי", פתחו במרד שנראה כחסר סיכוי, זכו לניסים גלויים, והיו- כל אחד בתורו- לנשיאי ישראל, למלכים במלכות התורה שהקימו!
זהו לקח החנוכה, והוא מהווה הכוונה ואיתות לכולנו: בראש ובראשונה לבצר את הבית, את התא המשפחתי, את חינוך הבנים. ואם מכל בית יבקע אור מנורת החנוכה- תאיר את כל הארץ באור ה'!


כתב הארי זצוק"ל שבשעת הדלקת נרות החנוכה מתגלה האור של בית המקדש ומשום כך יש לכוון מאוד בתפילת ועל הניסים באמירת בימים ההם בזמן הזה, ובחצי שעה הראשונה של הדלקת הנרות היא שעת רחמים. ויש אומרים שבכל חנוכה בשעת הדלקת הנרות מתגלה אור הגנוז והוא אורו של משיח.                     (בני יששכר)
ובכף החיים (סי' תרע"ו ס"ק ח')כתב שיש לכוון היטיב בברכת הדלקת הנרות ולאומרה מתוך שמחה, באשר המצווה היא חביבה בשעתה לזמן – פעם אחת בשנה. וידליק את הנרות כשהוא לבוש בבגד העליון כמו שהולך לבית הכנסת לכבוד המלאכים הקדושים הבאים לתוך ביתו בשביל מצווה זו .

מה זה שאנו מודים על המלחמות, וכי אוהבי מלחמה אנחנו?
היינו צריכים להודות על הנצחונות.
השיב רבי יוסף שלמה כהנמן – הרב מפונוביץ, עדיין מוקדם מדי להודות על הניצחון, שהרי המלחמה ביוונים היתה בעיקרה מלחמת הקדושה נגד הטומאה, ובמלחמה זו הניצחון הסופי לא יהיה אלא כאשר יבוא משיח צדקנו, ועד אז יוסיפו הטוב והרע להתגושש ולהלחם בניהם, כך שאין מקום עדיין לטפוח על שכם עצמנו ולהתבשם מריחו של הניצחון, בעוד שהקרב עדיין בעיצומו.
רק על דבר אחד יש בידינו להודות גם כיום: על עצם הדבר שאנחנו נלחמים, על כך שגם במצבים הקשים ביותר, כאשר הטומאה מאיימת להשתלט ולכבוש הכל, יהודים אינם נכנעים ואינם אומרים נואש, אלא נלחמים בכל כוחם על יהדותם.

מחלוקת בית שמאי ובית הלל
בתורת החסידות מצאנו פירוש על מחלוקת בית שמאי ובית הלל, שיש בו לקח אקטואלי לחיי האדם:
כך מובא בשם היהודי הקדוש מפשיסחא? "בית שמאי אומרים פוחת והולך", כלומר אדם הרוצה לתקן את מעשיו, צריך קודם כל לפחות מהרע, שכל עבודתו תהיה ב'סור מרע' ואחר כך יהי ה בבחינת 'עשה טוב'
"ובית הלל אומרים מוסיף והולך", כלומר שיוסיף בתורה ובמצוות וע"י זה יגיע ממילא ל'סור מרע'.
ונמנו וגמרו שהלכה כבית הלל, שמוסיף והולך, כי אם ימתין עד שיתקן את הרע – יכלו הימים והמה (העבירות והחסרונות) לא יכלו
. אלא כל עבודתו תהיה ב'עשה טוב', וממילא יסור ממנו הרע לגמרי.
הובא בשמו בקונ' "אור המאיר".


למה מדליקים שמונה נרות ולא שבעה?
משל לסוחר עשיר אחד שנסע ליריד, ובתרמילו היו שמונה שקים מלאים כסף. בדרך התנפלו עליו שודדים ושדדו ממנו שבעה שקים, ובדרך נס לא הבחינו בשק הכסף השמיני, והוא נותר ביד הסוחר.
כשהגיע הסוחר אל הישוב הסמוך, שכר מיד בכסף שנותר בידו כמה איכרים שירדפו יחד אחרי השודדים, ובאותה שעה נדר בליבו שאם השם יהיה בעזרו ויחזיר לו את ממונו, אזי יפריש מיד מעשר לצדקה, תפילתו אכן נתקבלה, וכספו הושב לו וחזר לביתו בשמחה ובטוב לבב.
כשבאו אליו גבאי הצדקה לגבות את המעשר, נתעוררו בניהם דין ודברים, לפי חשבונו של הסוחר יצא שהוא חייב ליתן להם מעשר רק משבעה שקים שנגזלו ממנו ולבסוף הושבו לו, אבל לא מהשק השמיני שבו לא נגעו השודדים כלל לרעה. כנגד זה טענו הגבאים שהוא חייב ליתן מעשר גם מן השק השמיני, שאילו לא נותר לו השק השמיני לא היה בכוחו לשכור את האיכרים שירדפו אחרי השודדים, וממילא לא היה ביכולתו להציל כלום.
כך הוא גם נס פך השמן, אילו לא נסתמאו עיניהם של היוונים, והיו מוצאים גם את פך השמן ומטמאים אותו, הרי שלא היה נותר שמן כלל שיחול בו הנס ויאיר שמונה ימים במקום יום אחד, אולם כעת שנמצא פך השמן הזה הרי הוא שגרם לניסים הבאים שיבואו אחריו שדלק שמונה ימים, לכן אנו כוללים בין ימי הניסים את היו הראשון של חנוכה. קומץ המנחה.
באנו חושך לגרש - המלחמה לא נסתיימה.

זכינו ולאחר אלפיים שנות גלות, עם ישראל חזר לאדמתו.
המוני העולים ובמיוחד התימנים יראים ושלמים עלו לציון לחונן עפר הארץ להמשיך את שליחות העם היהודי בארצנו הקדושה.
אך כאן חיכו להם אנשי הממסד הכפרני מנהיגי המדינה המשכילים המתיוונים, הפועלים להקים מדינה על פי תרבות יוון. שאיפתם להיות עם חופשי בארצנו, חופשי מתורה וממצוות.

העולים פוזרו במחנות ואוהלים, הילדים נלקחו לקיבוצים ולבתי ספר חילונים. השפילו את ההורים ורמסו את התורה ואת השבת בכח החוקה הנעורה מתורה, המשטרה ובית המשפט.
היה נראה כי המתייוונים מנצחים, כי יראי ה' מעטים ואין קולם נשמע והממסד והמשפט והחוקים כמנהג הגויים. אלפים ורבבות עזבו את התורה והלכו אחרי תרבות הגויים ממשיכי היוונים. חילולי שבת שירים ומחולות מעורבים, ספורט לימוד מדעים ופילוסופיה יוונית, וכבר היינו ככל הגויים עם גנבים ופושעים. ראש הממשלה דאז ב.ג. יון, אמר בעוד כמה שנים כבר לא יהיו דתיים במדינה.
אך היו שרידים יראי ה', הם הם ממשיכי המכבים הגיבורים. חשו להציל את העדה הקדושה לעמוד בפרץ לעצור המגפה, ולקיים את התורה. הקימו ישיבות ומוסדות ללימוד התורה, מחנות קדושים להבדל מן הטועים התועים, ללכת בדרכי אבות קדושים וטהורים.
חלפו השנים ובארץ גדל דור חדש על חשכת תרבות יוון חיים ככל הגויים. אך הנה החלו בודדים ואחריהם רבים להמשך אל אור התורה וחיי היהדות העתיקה. החלטה גמלה בליבם אני יהודי, אני שייך למחנה נאמני ה'. התחילה תנועת התשובה, צעירים משנים דרכי חיים ועולים להצטרף למחנה המכבים. התרבו מוסדות התורה ובתוכם מתימן יבוא ות"ת מבשר טוב, לקבל הנערים להראות להם את האור שבתורה. לעלות על דרך האמת העולה בית ה'. להקים בית יהודי לחנך הבנים והבנות בדרכי אבות, אשריהם ואשרי חלקם.
כואב לנו, אך לא כולם זכו. יש עדיין אחים יקרים, רבים וטובים יודעים ומעריכים את דרך האבות הקדושים, מאמינים בחי העולמים, אך שבויים בשגרת החיים של תרבות היוונים. משועבדים לצלמים ולמכשירים לסרטים ובילויים, אין להם זמן לתורת חיים.
ישיבת מתימן יבואמבלי להתבונן בהיותם בחשכת יוון, הם מדליקים את הנרות והם חוגגים את ניצחון האור על החושך... בו הם נמצאים.

מתתיהו קרא: מי לה' אלי.
יהודי היודע את האמת ומאמין באלוהי ישראל, שייך למחנה הקדוש, עם הנצח, אור לגויים. כל שעליו לעשות להחליט לחיות כיהודי מאמין. להתקרב אל הנאמנים ולהתרחק ולהתנתק מתרבות יוון המנסה לכבוש את העם היהודי. להצטרף ללוחמים הגיבורים ממשיכי המכבים, בשמירת שבת כשרות וקיום המצוות ולברך ולהודות שלא עשני גוי.
בהצלחה.
יש 7 עמודים
1  2 3 4   לעמוד הבא   
 

 
 
+ שלח משוב
 
+ שלח משוב