מתימן יבוא
מוסדות הקודש המרכזים לבני תימן
ישיבת מתימן יבוא. ירושלים רח'' תרמ"ב 6. טלפון רב קוי: 02-5812531 פקס 02-5826919 חשבון בנק הדאר: 4874867
מבשר טוב
- הת"ת לבני עדת תימן רח'' אבינדב 22ג'' ירושלים. משכנות הרועים התלמוד תורה לבני עדת תימן בראשון לציון. רח'' נחמיה 111 050-3355022
 
אתר נוסח תימן פעולת צדיק יד מהרי תימני ישראל מורי נט רואים את הקולות
 
שיר השירים. קורא הרב יהודה גמליאל.
חלקה לתלמיד אלקנה נ"י

הרב צימרוט פרשת שלח לך הקש לצפיה

הרב צימרוט פרשת לך לך תשע"א  הקש לצפיה

   

חדש עלון מחודדין בפיך שלח לך לילדים הקש לצפיה

חדש עלון מחודדין בפיך שלח לך תשע"ד הקש לצפיה

 
פרשת שלח לך חידושים ועלונים  על הפרשה          
מעיינה של תורה פרשת שלח לך
למה נסמכה פרשת מרגלים לפרשת מרים לפי שלקתה על עסקי דיבה שדברה באחיה ורשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר (רש''י).

מה מוסר יכלו המרגלים ליקח ממרים, והלא מרים דיברה במשה רבינו ואילו המרגלים לא דברו אלא בארץ-כנען שאינה אלא אדמה אדרבה, הרי אמר רש''י בסוף פרשת יתרו על הפסוק: ''אשר לא תגלה ערותך עליו - והלא דברים קל-וחומר, ומה עצים ואבנים אמרה תורה שלא יבזו אותם קל-וחומר אדם שנברא בצלם יוצרו על אחת כמה וכמה'' - אבל אין ללמוד את הקל מן החומר, על עצים ואבנים ממשה רבינו?
ברם, הרי העידה תורה על משה רבנו: ''והאיש משה עניו מאד מכל האדם אשר על-פני האדמה'' (לעיל י''ב-ג), שהיה נחשב בעיני עצמו כעצים וכאבנים ולא היה העלבון איכפת לו כלל. לפיכך נאמר שם: ''וישמע ה'' (י''ב-ה) - ה שמע ואילו משה עצמו לא הטה אוזן ולא נתן דעתו על כך. מאדם כגון זה היו צריכים לקחת מוסר שאסור...     
להמשך
הרב מאיר צימרוט פרשת שלח לך
קריאת התורה  לפי מנהג תימן, הרב יהודה גמליאל שליט"א.
לפי המברכים:

פרשת שלח לך: א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה
קריאה ברצף: פרשת
 
  בהעלותך
 
מאתר יד מהרי"ץ
   קריאת התורה תיקון קוראים וירטואלי.
 
לימוד קריאת מגילת רות בת"ת מבשר טוב

 
ביקור ילדי הת"ת בגן החיות

 
הידברות-הרב זמיר כהן-פרשת במדבר
חדש הרב גלעד בניאל בנושא ספירת העומר
קריאת התורה מאתר מורי נט. לבחור פרשה ואת המברך, לשמוע ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולשמוח בתורה הקדושה.
ספרים על הפרשה
יגל יעקב על פרשת השבוע  הרב יעקב צבי אופמן בן הרה"ח אברהם חיים זצוק"ל הי"ד
ספר במדבר  פרשת במדבר    פרשת נשא    פרשת בהעלתך    פרשת שלח    פרשת קרח    פרשת חקת    פרשת בלק    פרשת פנחס    פרשת מטות    פרשת מסעי  
 
בשבילי הפרשה - הקש לכניסה בים דרך - במדבר   הרה''ג יעקב ישראל לוגאסי שליט''א
עלון מחודדין בפיך לילדים פרשת במדבר תשע"ד.  לצפיה בעלון
 
 
קישור לאתרים תימנים אתר נוסח תימן פעולת צדיק יד מהריץ   תימני ישראל  

תימן
פרשת שלח לך חידושים ועלונים  על הפרשה          
עלון לשבת מחודדין בפיך תשע"ד חדש  בהעלותך לילדים חדש בהעלותך
מעיינה של תורה פרשת שלח לך
למה נסמכה פרשת מרגלים לפרשת מרים לפי שלקתה על עסקי דיבה שדברה באחיה ורשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר (רש''י).

מה מוסר יכלו המרגלים ליקח ממרים, והלא מרים דיברה במשה רבינו ואילו המרגלים לא דברו אלא בארץ-כנען שאינה אלא אדמה אדרבה, הרי אמר רש''י בסוף פרשת יתרו על הפסוק: ''אשר לא תגלה ערותך עליו - והלא דברים קל-וחומר, ומה עצים ואבנים אמרה תורה שלא יבזו אותם קל-וחומר אדם שנברא בצלם יוצרו על אחת כמה וכמה'' - אבל אין ללמוד את הקל מן החומר, על עצים ואבנים ממשה רבינו?
ברם, הרי העידה תורה על משה רבנו: ''והאיש משה עניו מאד מכל האדם אשר על-פני האדמה'' (לעיל י''ב-ג), שהיה נחשב בעיני עצמו כעצים וכאבנים ולא היה העלבון איכפת לו כלל. לפיכך נאמר שם: ''וישמע ה'' (י''ב-ה) - ה שמע ואילו משה עצמו לא הטה אוזן ולא נתן דעתו על כך. מאדם כגון זה היו צריכים לקחת מוסר שאסור...     
להמשך
הרב מאיר צימרוט פרשת שלח לך
קריאת התורה  לפי מנהג תימן, הרב יהודה גמליאל שליט"א.
לפי המברכים:

פרשת שלח לך: א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה
קריאה ברצף: פרשת
 
  בהעלותך
 
מאתר יד מהרי"ץ
   קריאת התורה תיקון קוראים וירטואלי.
חדש עלון מחודדין בפיך תשע"ד לצפיה מלאה הקש    העלון שלח לך לילדים הקש
קריאת התורה מאתר מורי נט. יש לבחור פרשה ואת המברך, לשמוע ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולשמוח בתורה הקדושה.שלום רב לאוהבי תורתך!
פונים אנו לציבור היקר לקראת יום קבלת התורה,
לבוא לעזרת ה' בגיבורים, להתאחד כולנו לכבוד התורה, ולמען מוסדות העדה בירושלים: ישיבת "מתימן יבוא" ות"ת "מבשר טוב", אשר הם הנושאים את דגל התורה עם מנהגי ומסורת תימן.
בישיבה לומדים, עשרות בחורים בעלי תשובה בתנאי פנימיה מלאים, ומוסרים את נפשם וליבם ללימוד התורה, כדי להקים את בתיהם ולחנך את ילדיהם על ערכי התורה והיהדות כפי שקבלנו מאבותינו.
התלמוד תורה "מבשר טוב", בו מחנכים את ילדינו על פי מסורת ומנהגי תימן הקדומים, והם דור העתיד אשר אליהם נשואות עינינו להמשיך דרך אבותינו הקדושים.
דרושה עזרה דחופה לקיום המוסדות.
יהי רצון שהברכה תשרה בבתיכם, תפילותיכם יתקבלו ברצון, וישרה השלום במעונכם.
תרומות והוראת קבע, ניתן לשלוח לכתובת הישיבה או הת"ת. ירושלים ת.ד 41028. ניתן להפקיד תרומות בחשבונות בנק הדואר: מתימן יבוא מספר 4874867 או "מבשר טוב" מספר 8388591. לתרומה בכרטיס אשראי תרומה זכר למחצית השקל פרטים נוספים: טל': 02-5812531
בברכת התורה בשם תלמידי מוסדות מתימן יבוא הרב יורם גריידי שליט"א 
 תפילת השל"ה
תפילת אבות על בנים מבעל של"ה הקדוש - הגאון רבי ישעיהו הלוי הורביץ זצוק"ל. הכולל תפילה לכל עת, ובפרט לערב ראש חודש סיון,
להתפלל על עצמו ועל צאצאיו לילך בדרכי ישרים, יהי רצון שתתקבלנה תפילותכם ותפילות כל עמו ישראל ברצון, אמן.
ספרים על הפרשה
יגל יעקב על פרשת השבוע  הרב יעקב צבי אופמן בן הרה"ח אברהם חיים זצוק"ל הי"ד
ספר במדבר  פרשת במדבר    פרשת נשא    פרשת בהעלתך    פרשת שלח    פרשת קרח    פרשת חקת    פרשת בלק    פרשת פנחס    פרשת מטות    פרשת מסעי  
 
בשבילי הפרשה - הקש לכניסה בים דרך - במדבר   הרה''ג יעקב ישראל לוגאסי שליט''א
שמחת בית השאובה בחצר ישיבת מתימן יבוא
שירים וריקודים כמנהג יהודי תימן

לך אלי תשוקתי
קריאת ההלל לפי מנהג תימן
הרה"ג שלמה צדוק שליט"א בביה"כ ענף חיים בירושלים תשע"ד
 
הרב שלמה צדוק קורא הושענות
 

מאמר לסוכות
ידוע הדבר שציוונו ה'' על ישיבת סוכה שבעה ימים כלשון הפסוק "למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים". ופסק מרן בשו"ע (סי'' תרכ"ה) כדעת ר'' אלעזר שכוונת התורה שנזכור את חסד ה'' שהקיף את עמ"י בהליכתם במדבר בענני כבוד לבל יכם שרב ושמש וכו''.
ויש להתבונן, הלא זכינו במדבר לשלש מתנות טובות ונפלאות בזכות שלשת פרנסי ישראל (מדרש שיה"ש), ה"מן" שהיו טועמים בו כל הטעמים שבעולם בזכות משה רבינו ע"ה, ה"באר" בזכות מרים, ו"ענני הכבוד" בזכות אהרן הכהן. וא"כ מדוע נצטווינו לעשות זכר רק לענני הכבוד ולא למן ולבאר, וביותר שהמים והלחם הם הנצרכים לקיום חיי האדם ובלעדיהם ח"ו לא היה את מי להקיף בעננים. ולכאורה יש להודות יותר על הצלה של מים ולחם, יותר מאשר על פינוק של ענני כבוד?
התוספות במסכת ברכות (לז.) מסבירים את נוסח ברכת בורא נפשות: "בורא נפשות רבות וחסרונם. כמו לחם ומים שאי אפשר בלא הם ועל כל מה שברא להחיות בהם נפש כל חי כלומר על כל מה שבעולם שגם אם לא בראם יכולים העולם לחיות בלא הם שלא בראם כי אם לתענוג בעלמא כמו תפוחים וכיוצא בהן ומסיים ברוך חי העולמים ובירושלמי ברוך אתה ה'' חי העולמים".
העולה מדבריהם שה'' הביא את האדם לעולם כדי לחיות ולא ח"ו למות. אולם עבור חיי האדם היה מספיק לברוא לחם ומים. אבל ה'' הוסיף בחסדו וברא פירות נפלאים כתפוחים וכדו'' ועל אלו אנו מודים בברכה ברוך חי העולמים. כלומר על דבר שאינו הכרחי לקיום האדם אנו מוסיפים להודות שגם מזה השפיע עלינו.
לפ"ז נוכל להבין שכן הדבר במתנות שקבלו ישראל במדבר. שהרי לקיום נפשם היה די 
להמשך קריאה

כאיל תערוג על אפיקי מים ...

כך מתחיל מזמור של חג הסוכות.
איל הוא הזכר, אם כן מדוע אמר דוד המלך ע"ה תערוג שזה לשון נקבה. ומה הקשר של המזמור לחג הסוכות?

כאיל תערוג. חז"ל מביאים שהאיילה רחמה צר וכאשר צריכה ללדת מתקשה בלידתה והיא מתוך הכאבים מתפללת לה' וה' שולח לה נחש שמכיש אותה שם וכך מצליחה ללדת.
מעשה והיה זמן של עצירת גשמים. חיות רבות משוטטות מבקשות מים ואין והסכנה גדולה. התפללו וצעקו לה' אך ללא הועיל. שלחו משלחת לאיילה. לעורר אותה לתפילה על בעלי החיים בסכנה. המשלחת הגיע והנה האיילה עומדת ללדת. היא עומדת להתפלל לה' שישלח את הנחש כדי שתוכל ללדת. הצירים גוברים ואז מגיעה המשלחת לבקש ממנה להתפלל.
האיילה יודעת את הסכנה כשאין מים, אך הצירים חזקים. על מה תתפלל?
האיילה הגיבורה עושה את עצמה כמו אייל, מנתקת עצמה מהכאב שלה וכואבת את כאב החיות כולם ומתפללת על הגשם. לוקחת את כוח התפילה על צרת עצמה ונותנת אותו לכלל החיות ועורגת על אפיקי מים ולא על הנחש שישחרר אותה מצירי הלידה.
כך דוד המלך אומר. רַבּוּ | מִשַּׂעֲרוֹת רֹאשִׁי שֹׂנְאַי חִנָּם עָצְמוּ מַצְמִיתַי אֹיְבַי שֶׁקֶר. כִּי אָפְפוּ עָלַי רָעוֹת עַד אֵין מִסְפָּר הִשִּׂיגוּנִי עֲוֹנֹתַי וְלֹא יָכֹלְתִּי לִרְאוֹת עָצְמוּ מִשַּׂעֲרוֹת רֹאשִׁי וְלִבִּי עֲזָבָנִי
הרבה צרות וכאבים. אך צריך להתפלל על עם ישראל. ע"כ דוד המלך שוכח את צרות עצמו ועם כוח התפילה על צרות עצמו מתפלל על עם ישראל. כאיל תערוג על אפיקי מים, כן נפשי תערוג אליך ה'.

הקשר של המזמור לחג הסוכות.
במדרש מובא שהתורה ציוותה באספך מגורנך ומיקבך. תבנה סוכות כאשר אתה אוסף את התבואה. כאשר המחסנים מלאים ואתה שמח אז תקח את הפסולת של הפירות שבמחסן ותבנה מהם סוכה. אם תסכך עם פירות הסוכה פסולה.
כאשר הסוס רעב הוא כנוע. כאשר אכל ושבע יש לו כוחות ומתחיל להשתולל. יהודי אסף את התבואה וב"ה המחסנים מלאים מתחיל להרגיש שהוא שווה משהו. הוא אומר ומתפאר, בידיים שלי עשיתי ובניתי ואספתי עושר וקשה לו להודות שכל החוכמה והברכה והשפע מה'.
התורה מצווה תצא מהבית תיקח את הפסלת של הגורן והיקב שאתה משתבח בו ותבנה ממנו סוכה. תשב בה שבוע ימים ותשמח בה' ובתורה. את השמחה שיש לך במה שפעלת ואספתה תפנה לשמחת מצווה ולקודש.
כמו שהאיילה מפנה את כוח התפילה מצרכיה הפרטיים, אל הצלת בעלי החיים שהוא צורך נעלה יותר. כך בסוכות יש לקחת את השמחה של השפע בגורן וביקב, להפנות אותו לשמחה נעלה יותר בה' ובמצווה, ובסוף החג לשמחה בתורה הקדושה.


 
 
+ שלח משוב
 
+ שלח משוב